<
actueel / nieuws

21 juni & 4 juli: bijeenkomsten energietransitie & klimaatadaptatie op IABR

16 mei 2018

Wereldwijd worden steden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast levert de energietransitie een groeiende druk op het Nederlandse cultuurlandschap. Op 21 juni en 4 juli 2018 organiseert het Stimuleringsfonds in samenwerking met onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de IABR twee bijeenkomsten over deze vraagstukken. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Binnen het ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte werken momenteel zestien teams op diverse schaalniveaus aan urgente transitieopgaven op het gebied van energie en klimaat. Met ontwerpkracht wordt gezocht naar concrete oplossingen en nieuwe perspectieven. Tijdens de bijeenkomsten toont het fonds deze en andere onderzoekstrajecten op nationale, regionale en lokale schaal, waarbij we de diverse initiatieven aan elkaar zullen spiegelen. Graag gaan wij aan de hand hiervan met u in gesprek over de huidige stand van zaken, kansen voor de toekomst, de rol van ontwerp en cultuurhistorie bij kwalitatieve ruimtelijke inpassingen en de wisselwerking tussen praktijk en beleid.

Wilt u:

ontdekken welke projecten In Nederland rondom deze thema's worden uitgevoerd?
kennis en ervaring uitwisselen met de betrokken ontwerpers?
samen met alle deelnemers ontdekken hoe de impact van verschillende initiatieven te vergroten?
meepraten in het publiek debat over de wisselwerking tussen praktijk en beleid?

Kom dan op 21 juni en/of 4 juli naar de hoofdlocatie van de IABR.

programma do 21 juni thema ‘Energietransitie’
13:45 Inloop
14:00 Inleidend programma, met o.a. korte film en een keynote
15:00 Korte presentaties door partners en rijksinitiatieven, gevolgd door publiek debat
16:15 Wrap-up
16:30 Borrel en mogelijkheid om de IABR tentoonstelling te bezichtigen

programma wo 4 juli thema ‘Klimaatadaptatie’
13:45 Inloop
14:00 Inleidend programma met o.a. keynote door Henk Ovink en een korte film
15:00 Korte presentaties door partners en rijksinitiatieven, gevolgd door publiek debat
16:15 Wrap-up
16:30 Borrel en mogelijkheid om de IABR tentoonstelling te bezichtigen

praktische informatie
Data: 21 juni & 4 juli 2018
Tijd: 13.45 - 16.30 uur
Locatie: grote auditorium IABR, hoofdlocatie HAKA-gebouw, Vierhavensstraat 38, 3029 BE Rotterdam

aanmelden
Deelname aan de bijeenkomsten is kosteloos. Meld u aan voor de bijeenkomst op 24 juni door uiterlijk 15 juni en voor de bijeenkomst op 4 juli uiterlijk 27 juni een e-mail te sturen aan aanmelden@stimuleringsfonds.nl o.v.v. IABR en welke bijeenkomst u wilt bijwonen. Vermeld hierbij uw naam, functie en organisatie.

op de hoogte blijven?
Blijft u graag op de hoogte over het ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief Urbanisatie door een e-mail te sturen aan
info@stimuleringsfonds.nl
o.v.v. 'aanmelden nieuwsbrief Urbanisatie'.

achtergrond
Deze twee bijeenkomsten zijn onderdeel van het Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma. Het Stimuleringsfonds versterkt hiermee de positionering van ontwerp- en cultuurhistorische expertise bij actuele transitieopgaven op het gebied van onder andere energie en klimaat. Het programma gaat uit van een integrale gebiedsgerichte benadering en heeft zowel betrekking op de stad als het landelijke gebied. Het ontwerpprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).