<
actueel / nieuws

10 nov: Stimuleringsfonds op AIR Stadmakerscongres

22 oktober 2017

Op vrijdag 10 november 2017 transformeert de Rotterdamse Schouwburg in een bruisende werkplaats voor het stadmaken. Tijdens deze vierde editie van het Stadmakerscongres georganiseerd door AIR, programmeert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie drie deelsessies.

U maakt kennis met de praktijk van ontwerpers, aan de hand van presentaties, gesprekken, workshops en virtuele excursies ofwel 360 graden video's. In de ochtend verkennen we de experimentele praktijk van stadslabs (deelsessie 1). Daarnaast gaan we aan de slag met een LAB-Kit, waarmee we in een workshop samen een stadslab opzetten (deelsessie 2). In de middag verkennen wij de rol van ontwerp in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Op welke manier kan ontwerpend onderzoek bijdragen aan het verkennen en aanpakken van grote maatschappelijke opgaven? Welke rol kunnen ontwerpers spelen in het verkennen van ruimtelijke scenario's en beleidsopties? (deelsessie 3)

 • 1. ProeftuinNL – Leren van experimenteren in stadslabs
  ochtend 10.00 – 11.15 uur

  Deze sessie, o.l.v. Edwin van Uum (Bureau het Noordzuiden), geeft inzicht in de experimentele praktijk van stadslabs. Aan de hand van een aantal presentaties, inhoudelijke debatten en VR-excursies blikken we terug op ons ProeftuinNL traject. Hiermee hebben onderzocht hoe stadslabs zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen van breed gedragen oplossingen voor actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven. Wat kan men van deze lokale, co-operatieve initiatieven en hun activerende aanpak leren? Hoe zijn hun ambities gerelateerd aan die van lokale overheden, corporaties en andere belanghebbende organisaties met een maatschappelijke agenda? Wat is nodig om hierin een volgende stap te maken? En; hoe kan hun effectiviteit worden vergroot?
  Ontdek hier meer over de experimentele wereld van de Stadslabs.
 • 2. Bouw je stadslab in één dag – Lab kit in actie
  ochtend 11:30-12:45 uur

  In deze workshop maak je kennis met de LAB-kit. Voor het project URB@Exp zijn stadlabs in diverse Europese steden onderzocht. Op basis van deze inzichten zijn richtlijnen voor stadslabs ontwikkeld, die vervolgens het vertrekpunt vormden voor het ontwerpen van een LAB-kit. Deze kit kun je gebruiken om je eigen stadslab te ontwerpen. Of, als je al een lab in werking hebt, de werking en opzet ervan te evalueren. Het is een tool die co-creatie en het wederzijds leren stimuleert. Christian Scholl (ICIS/Universiteit Maastricht) en Nicole Rijkens (ICIS/Universiteit Maastricht en Pantopicon) laten je actief kennismaken met de kit waarbij je samen met andere deelnemers aan de slag gaat.
 • Onder de deelnemers zal één LAB-kit (t.w.v. €100,-) worden verloot!

 • 3. Ontwerpen aan stedelijke vraagstukken
  middag 13.00 – 16.00 uur

  Met een aantal inspirerende presentaties en inhoudelijke debatten onder leiding van Erna van Holland (Lector Projectontwikkeling en Regie Stedelijke Ontwikkeling en Adviseur Stedelijke Vernieuwing bij COB-WEB advies) verkennen wij de rol van ontwerp in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Op welke manier kunnen ontwerpers bijdragen aan het verkennen en aanpakken van grote maatschappelijke opgaven? Welke onderzoeksmethodieken gebruiken zij, hoe worden stakeholders betrokken en hoe geven zij het proces vorm? Centraal staan de volgende actuele onderwerpen die in drie deelsessies worden behandeld: 'Wonen in een inclusieve stad', 'Vitale binnensteden' en 'Slimme mobiliteit en openbare ruimte'.

  aanmelden
  Aanmelden is niet meer mogelijk. Meer informatie over het Stadmakerscongres vindt u hier.
 • 'Voorbij de Winkelstraat' van Karres+Brands