<
actueel / nieuws

11 okt: Kick-offbijeenkomst Anders werken aan stad, dorp en land

23 september 2019

Afgelopen zomer riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeentes op zich in te schrijven voor het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land. De groep van acht deelnemende gemeentes is nu bekend. Op 11 oktober organiseert het fonds een kick-offbijeenkomst waarvoor ook ontwerpers zijn uitgenodigd die in de setting van een stadslab willen samenwerken met een van de gemeentes.

Het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land is erop gericht gemeentes voor te bereiden op een nieuwe manier van werken, gericht op samenwerking tussen overheid, markt en samenleving. Hoe organiseer je zo'n integrale samenwerking? Stadmakers en ontwerpers kunnen hierin een belangrijke rol spelen omdat zij in staat zijn met concrete interventies in de praktijk de energie en kracht van de lokale gemeenschap te mobiliseren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil hen daarom graag aan de gemeentes koppelen en heeft dat in eerdere trajecten ook met succes gedaan.

selectie
Met een rijk programma van netwerkbijeenkomsten, gezamenlijke leerateliers en creatieve interventies op locatie richt het ontwikkeltraject zich niet alleen op kennisoverdracht, maar met name op het doen en ervaren. De acht gemeentes die van september 2019 tot en met januari 2020 het ontwikkeltraject volgen zijn: Deventer, Emmen, Tiel, Zaandam, Haarlem, Groningen, Zeist en Den Haag. Het ontwikkeltraject wordt op maakt gemaakt met onder andere bijdragen van Floor Ziegler (Floor Ziegler & Company), Nicole Rijkens-Klomp (Pantopicon/ICIS-Universiteit Maastricht) en Ingrid Mulder (TU Delft/Participatory City Making) en ontwerpers Afdeling Buitengewone Zaken, URBANOS en Manon van Hoeckel en Nicky Liebregts.

Tijdens de kick-offbijeenkomst op 11 oktober verkennen de deelnemers hun individuele leeropgaven en stellen zij hun leeragenda op. Op basis van deze leeragenda zal het ontwikkeltraject definitief vorm krijgen, waarbij niet alleen het leerproces van gemeenten en lokale partners binnen de lokale context wordt gefaciliteerd, maar ook de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring tussen alle gemeenten en stadmakers.

oproep
Ben je ontwerper en/of stadmaker en wil je bij de kick-offbijeenkomst aanwezig zijn, neem dan contact op met Jetske van Oosten via j.vanoosten@stimuleringsfonds.nl. Vanaf 4 oktober kan ook Nazanin Hedayati je vragen beantwoorden via n.hedayati@stimuleringsfonds.nl of 010-4361600.

meer informatie
Voor meer informatie over het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en lang klik hier.