<
actueel / nieuws

17 projecten geselecteerd in Vormgeving ronde 2 – 2020

10 juni 2020

De tweede ronde Vormgeving van 2020 kende een grote diversiteit aan onderwerpen en thematieken. Zeventien aanvragen zijn toegekend door de commissie Vormgeving. De selectie geeft een goed beeld van de breedte van het veld. Coördinator Eva Roolker reflecteert op de tweede ronde van het jaar.

algemene indruk
Onder de geselecteerde projecten bevinden zich tentoonstellingen, een onderzoek naar nieuwe vormen van beleving, interactiviteit en performativiteit van mode, een stop-motion animatiefilm, een podcastserie en verschillende publicaties – van een kinderboek over de oorsprong van ons voedsel, tot een handboek gericht op het bevorderen van sociaalkritische feministische ontwerppraktijken. Met relatief veel positief beoordeelde aanvragen is de discipline social design deze ronde goed vertegenwoordigd.

diversiteit en inclusie
Wat betreft diversiteit en inclusie is het opvallend dat meerdere aanvragen zich concentreren op vluchtelingenproblematiek, een actueel en relevant thema. Dit gebeurt in verschillende contexten. Zo agendeert We Sell Reality met twee parallelle projecten de onzekere status en het gebrek aan goede opvang voor een groot deel van de vluchtelingen in Nederland. Door de verkoop van eigen geproduceerde producten wordt tegelijkertijd gespeeld met de realiteit van de consumerende Europeaan. In 'The IV shore' onderzoekt Marco Tiberio het fenomeen 'vluchteling in eigen land'. Hij richt zich hierbij op Italianen die in de crisis van de jaren dertig hun vaderland verlieten om hier eind jaren vijftig, niet zonder problemen, weer naar terug te keren. De verkregen inzichten haalt Tiberio naar het heden en verwerkt deze in een graphic novel die zal lezen als een journalistiek tijdschrift. Het derde project rond vluchtelingenproblematiek is van filmmaker Sam Yazdanpanna. Hij ontvluchtte op zeventienjarige leeftijd Iran en kwam via Turkije terecht in het AZC in Haarlem. In de autobiografische digitale graphic novel 'Afscheid' brengt hij zijn gedwongen identiteitstransformatie in beeld.

 • Marco Tiberio, The IV Shore


 • Andere voorbeelden van ondersteunde projecten die goed inspelen op actuele, maatschappelijk relevante thema's deze ronde zijn:

  Jólan van der Wiel – Micro Water Structures
  Door de veranderingen in ons klimaat, zullen droogte én wateroverlast een steeds grotere invloed hebben op ons leven. Zo zal er op het hoge noordelijk halfrond sprake zijn van een natter en warmer klimaat; een ontwikkeling die nu al merkbaar is. In 'Micro Water Structures' onderzoekt Jólan van der Wiel hoe we kunnen anticiperen op de verwachte waterproblematiek en verbeeldt hij op een speelse manier een hoopvolle oplossing. Het werk, een installatie die een off-grid maar verbonden systeem van watervoorziening in een stedelijke omgeving voorstelt, gaat uit van een symbiose tussen hemelwater en architectuur. De installatie moet fungeren als 'conversation piece' en onze omgang met water en met ons ecosysteem bespreekbaar maken. Ook laat 'Micro Water Structures' zien welke rol design kan spelen bij het oplossen van klimaatgerelateerde problemen.

  Centraal Museum – Black Fashion Matters (foto bovenaan)
  Na een eeuwenlange dominante West-Europese blik onderzoekt het Centraal Museum de invloed van Afrika en de Afrikaanse diaspora op mode. De titel 'Black Fashion Matters' verwijst naar verschillende bewegingen die zich vanaf de jaren zestig ontwikkelden in Amerika, waaronder de 'Black is Beautiful movement', die ernaar streefde 'radicale trots en waarden' van de Afro-Amerikaanse cultuur te herstellen. Aan de hand van zeven thema's geeft het Centraal Museum inzicht in de wijze waarop mode sinds jaar en dag schatplichtig is aan zwarte culturen.

  Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Vormgeving ronde 2 – 2020.

  cijfers
  Door onderbesteding in de eerste ronde Vormgeving van 2020 was het beschikbare budget in deze tweede ronde niet € 250.000 maar € 277.782. Omdat het totaal van de aangevraagde bedragen van de positief beoordeelde voorstellen het beschikbare rondebudget dit keer ruim overschreed, was prioritering noodzakelijk. Uiteindelijk zijn 17 van de 56 in behandeling genomen subsidieverzoeken gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 30 procent. Drie van de zeventien geselecteerde voorstellen betreffen een startsubsidie.

  covid-19 en komende rondes
  De projectaanvragen die in deze ronde zijn beoordeeld zijn ingediend vlak voor de uitbraak van covid-19 en het van kracht gaan van beperkende maatregelen als gevolg daarvan. Het Stimuleringsfonds biedt aanvragers van positief beoordeelde aanvragen de ruimte hun plannen naar redelijkheid aan te passen aan de nieuwe situatie en is met hen in contact.

  De derde ronde van de deelregeling Vormgeving is onlangs gesloten. De deadline voor de vierde ronde is 29 juli 2020. Van aanvragers verwachten we met het oog op de covid-19-crisis dat zij in ingediende voorstellen inspelen op de actualiteit.