<
actueel / nieuws

18 juni: Bijeenkomst infrastructuur ontwerpsector 2021-2024

05 juni 2019

Op dinsdagmiddag 18 juni organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een publiek gesprek met de instellingen uit de ontwerpsector over hoe de infrastructuur van het ontwerpveld het beste kan worden versterkt in de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. Wij nemen de uitkomsten van het gesprek mee in het vormgeven van ons nieuwe beleidsplan en onze toekomstige regelingen. We nodigen met name meerjarig ondersteunde instellingen uit om deel te nemen aan dit gesprek.

Vorige maand verscheen het stelseladvies 'Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur' van de Raad voor Cultuur. In dit advies over het cultuurbestel vanaf 2021 schrijft de Raad onder meer dat de culturele Basisinfrastructuur (de BIS) moet worden verbreed. Over hoe dat precies moet gebeuren en wat daarvan de consequenties zijn, heerst veel onduidelijkheid. De rijkscultuurfondsen reageerden daarom gezamenlijk op het stelseladvies Raad voor Cultuur.

Op 11 juni 2019 presenteert de minister de uitgangspuntenbrief waarin duidelijk wordt op welke wijze de minister het advies van de Raad voor Cultuur opvolgt. Op basis van die uitgangspunten komt er zowel een ministeriële regeling 2021-2024 voor de BIS als een meerjarige regeling bij de zes rijkscultuurfondsen. Het Stimuleringsfonds zal de komende maanden de regeling Meerjarige programma's voor 2021-2024 inrichten en gaat daarom graag met de instellingen uit de ontwerpsector in gesprek.

Gespreksonderwerpen zijn:

Het belang van de BIS en van de meerjarige regeling voor de infrastructuur van de ontwerpsector in Nederland;
Sluiten de huidige doelen en criteria van de regeling (2017 – 2020) aan bij ontwikkelingen in de sector;
Regionale binding, cofinanciering en afstemming met bijvoorbeeld de culturele regioprofielen; en
Hoe ziet de tijdlijn tot 2021 eruit? Wat zijn de budgettaire kaders en waar worden de instellingen op beoordeeld?

Datum: 18 juni
Tijd: 15.30 tot 17.30 uur
Locatie: Kriterion in het Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45, Rotterdam
Moderatie: Angelique Spaninks

We horen graag vóór 14 juni of je hierbij aanwezig bent. RSVP via dit aanmeldformulier.

Mocht je vragen hebben over de bijeenkomst neem dan contact op met Aline Knip a.knip@stimuleringsfonds.nl.