<
actueel / nieuws

25 projecten geselecteerd in Architectuur ronde 2 – 2020

12 juli 2020

In de tweede ronde Architectuur zijn 25 voorstellen gehonoreerd. Als gevolg van de covid-19-crisis stelde de minister extra middelen beschikbaar. Een deel daarvan heeft het Stimuleringsfonds ingezet voor de deelregeling Architectuur. Hierdoor konden alle positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd. Coördinator Maarten Tas reflecteert op de ronde.

algemene indruk
De thematiek van de aanvragen die deze ronde zijn ingediend en ondersteund, is zeer divers. Van onderzoeken op het gebied van de verduurzaming van onze steden en landschappen tot een verkenning van ontwikkelkansen in groeikernen voor de huidige woningbouwopgave, en van een parametrische ontwerptool voor het ontwikkelen van efficiënte constructies tot meer poëtische en inspirerende projecten op het gebied van architectuurfotografie en het samenleven van mens en dier. Ook de projectvormen liepen deze ronde sterk uiteen. Zo is een groot aantal onderzoeken, publicaties, pilotprojecten, films en documentaires ondersteund, maar ook enkele prijsvragen en awards, een festival en de ontwikkeling van een paviljoen werden positief beoordeeld. Daarmee is het een zeer rijke ronde. Een aantal aanvragen sloot bovendien heel specifiek aan bij de huidige actualiteit en de situatie omtrent covid-19.

maatschappelijke betrokkenheid
Een aantal projecten viel op doordat ze architectuur bij het grote publiek onder de aandacht willen brengen en daarbij een grote maatschappelijke betrokkenheid tonen. Zo richt het Architectuur Filmfestival Rotterdam de aandacht in de twaalfde editie op de veranderende rol van architectuur en stedenbouw in een snel polariserende wereld. Met een spraakmakende selectie van internationale shorts, films en documentaires wordt onderzoek gedaan naar de morele dilemma's van onze tijd. In een reeks inleidingen door deskundigen, gesprekken met filmmakers en debatten met betrokkenen wordt de vraag gesteld hoe onschuldig architectuur eigenlijk is. In het project 'Open House' onderzoekt Sebastian Bernardy een nieuw soort businessmodel waarmee architectuur op een laagdrempelige manier voor een groot publiek toegankelijk kan worden gemaakt. En het Architecture in Development Global Challenge programma organiseert een internationale prijsvraag waarbij architecten van over de hele wereld aan lokale gemeenschappen worden gekoppeld om aan een maatschappelijke opgave te werken.

Andere voorbeelden van ondersteunde projecten die goed inspelen op actuele, innovatieve en maatschappelijk relevante thema's zijn:

INTI – Een onvoltooid project: dromen van de nieuwe Nederlandse stad
International New Town Institute (INTI) onderzoekt het potentieel van groeikernen uit de jaren zeventig als plekken van betekenis voor de verstedelijkingsopgave van de nabije toekomst. Het experimentele karakter van hun ontstaansperiode vormt de inspiratie voor een nieuwe generatie van stedelijke programma's en ruimtes, een generatie die de verdere verstedelijking en verdichting van de Randstad met een miljoen inwoners kan sturen. De groeikernen hebben nooit hun oorspronkelijke ambities kunnen waarmaken en zijn deels onvoltooid, waardoor ze veel onbenutte ruimte en infrastructuur bieden om deze uitdaging ook kwantitatief aan te gaan. Dit project heeft tot doel de discussie over de toekomstige verstedelijking aan te jagen en de verbeeldingskracht en de maatschappelijke betekenis van stedenbouw opnieuw op de kaart te zetten.

 • Almere Haven, foto: Margaretha Svensson


 • Summum – Branch Out!
  Parametrisch en constructief ontwerper Diederik Veenendaal wil een haalbaarheidsstudie verrichten naar het gebruik van 3D-grafostatica voor het ontwerpen van efficiënte en maakbare constructieve boomstructuren. Deze innovatieve methode is in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld door wetenschappers van een aantal architectuurfaculteiten (UPenn, ETH, EPFL en Cambridge), maar nog niet toegepast in een gangbaar ontwerpproces. In dit project wordt (voor)onderzoek gedaan naar de stand van zaken op het gebied van 3D-grafostaticasoftware en mogelijke toepassingen; toevoegingen die nodig zijn om de methode praktisch bruikbaar te maken binnen de ontwerppraktijk; en toepassingen op een boomstructuur in de vorm van een casestudie in Rotterdam. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Thijs Ewalts Ontwerp en professor Masoud Akbarzadeh van de Polyhedral Structural Laboratory (UPenn).

  ZLB Dautzenberg – Bijlmer Oral History
  Met 'Bijlmer Oral History' werkt Liz Dautzenberg aan een verzameling verhalen over de opkomst en ondergang van de 'oorspronkelijke' betonnen Bijlmer (1966-1998), verteld van binnenuit, door de ogen van de (oud)-bewoners. In 2022 is het dertig jaar geleden dat het startschot werd gegeven voor de sloop van veel iconische Bijlmerflats. Met deze sloop verdwenen ook meteen alle tastbare herinneringen aan de wijk. Dautzenberg documenteert met dit project de onderbelichte 'orale' overlevering en maakt deze toegankelijk voor een groot publiek. 'Bijlmer Oral History' is een website, een interactief community-project met als doel de beleving van de Amsterdamse wijk te conserveren en een houvast te bieden aan iedereen met een link of interesse in deze wijk, maar ook voor reflectie, analyse en onderzoek binnen architectuur en stedenbouw.

  Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Architectuur ronde 2 – 2020.

  cijfers
  Het beschikbare budget in deze ronde was € 478.558; daarvan komt € 178.558 uit middelen die door de minister als gevolg van de covid-19-crisis extra beschikbaar zijn gesteld. Van de 56 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 25 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 45 procent.

  De deadline voor ronde 3 van de deelregeling Architectuur is 5 augustus 2020. Van aanvragers verwachten we met het oog op de covid-19-crisis dat zij in ingediende voorstellen inspelen op de actualiteit.

  Foto bovenaan: The Design of the Encounter - Studio Ossidiana