<
actueel / nieuws

2 sept: Online Q&A Innovatielabs

12 augustus 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL organiseren een online informatiebijeenkomst, namens alle rijkscultuurfondsen, met het doel om de innovatielabs 'productdifferentiatie', 'digitalisering' en 'ruimtelijk ontwerp' bij makers en instellingen te introduceren en hen gelegenheid te bieden om deel te nemen aan de verkenning van verschillende thema's binnen deze drie labs.

Heb jij ideeën over hoe de culturele en creatieve sector zich kan herstellen na de coronacrisis en zie je kansen om een nieuwe kijk op artistieke vormen of presentatiewijzen te ontwikkelen, nieuwe digitale uitingen en verdienmodellen te creëren of alternatieve vormen van ruimtegebruik binnen de anderhalvemetermaatschappij te ontwerpen?

Wil jij of jouw organisatie als onderdeel van een consortium ontwerpend onderzoek doen naar nieuwe oplossingen in een bestaande praktijkomgeving en wil je meedenken over de toekomst van de culturele en creatieve sector, geef je dan op voor de online informatiebijeenkomst Q&A Innovatielabs op donderdag 2 september tussen 12.00 en 13.30 uur.

meld je hier aan
Je ontvangt na je aanmelding een link voor deelname aan de bijeenkomst.

initiatief
Het project innovatielabs is een initiatief van minister Van Engelshoven van OCW om de culturele en creatieve sector de kans te geven te experimenteren met nieuwe werkwijzen en verdienmodellen om als sector meer wendbaar en weerbaar te worden na de covid-19-pandemie. De minister stelt hiervoor € 5 miljoen beschikbaar.

innovatielabs
Momenteel werken drie onafhankelijke kwartiermakers per lab aan de nadere verkenning van de thema's door actief makers en instellingen – uit de brede culturele en creatieve sector – op te zoeken en met hen in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over welke projecten of organisaties het afgelopen anderhalf jaar een interessante ontwikkeling hebben doorgemaakt, waar kansen en knelpunten liggen en waar we als sector in de toekomst naartoe willen. Deze verkenning mondt uit in drie open calls die in het najaar zullen worden opengesteld waarop consortia en verschillende samenwerkingsverbanden kunnen reageren. Denk aan samenwerkingen van overheidspartijen zoals gemeentes, met creatief zakelijke dienstverlening en een culturele instelling bijvoorbeeld. We zoeken met name naar ambitie en schaalvergroting in de 3 tot 6 projecten die we per innovatielab gaan ondersteunen.

programma
datum: donderdag 2 september
locatie: online
tijd: 12.00 en 13.45 uur
moderator: Veerle Devreese, Cornelis Serveert

12.00-12.15
Introductie door Bart Ahsmann, directeur CLICKNL, Syb Groeneveld, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Eva Roolker, projectleider innovatielabs

12.15-12.45
Toelichting door kwartiermakers Gijs Meijer, Renée van der Grinten en Michelle Provoost op de thema's productdifferentiatie, digitalisering en ruimtelijk ontwerp

12.45-13.30

Break-out sessie 1: productdifferentiatie met kwartiermaker Renée van der Grinten
– over de wijze waarop makers en instellingen hun producties in verschillende vormen kunnen aanbieden.

Break-out sessie 2: digitalisering met kwartiermaker Gijs Meijer
– over de ontwikkeling van goed werkende platforms en digitale aanbiedingsvormen en de koppeling naar publiek en verdienmodellen.

Break-out sessie 3: ruimtelijk ontwerp met kwartiermaker Michelle Provoost
– over alternatieve ruimtes en vormen van ruimtegebruik voor de productie en presentatie van cultuur.

13.30-13.45
Samenvatting en afronding

Ook jij kan met de kwartiermakers in gesprek gaan en bijdragen aan de verkenning van de toekomst van de culturele en creatieve sector. We horen graag over jouw projecten, ideeën en ervaringen die nieuwe perspectieven kunnen bieden op de toekomst van de cultuursector en waar de open calls over zouden moeten gaan.

meer informatie over de innovatielabs
Eind september 2021 wordt er voor elk innovatielab een open oproep opengesteld waarvoor projectvoorstellen door de brede culturele en creatieve sector kunnen worden ingediend, met een sluitingsdatum begin november. In december 2021 zullen onafhankelijke adviescommissies naar verwachting per innovatielab 3 tot 6 voorstellen selecteren.

Elke kwartiermaker draagt gedurende alle fases van het project zorg voor het versterken van het organiserend en lerend vermogen binnen het innovatielab door het stimuleren van onderlinge uitwisseling en intervisie. Dat gebeurt ook tussen de innovatielabs en met het publiek.

De uitvoering van projecten vindt plaats in de periode tot eind 2022, met een grote presentatie van de projecten en resultaten op de Dutch Design Week 2022. Het gezamenlijk leren, het verbinden en het delen van kennis van en over projecten staat centraal in deze innovatielabs.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie treedt, mede namens de andere rijkscultuurfondsen als penvoerder op van de innovatielabs in samenwerking met CLICKNL.

innovatielabs.org


De kick-off van de innovatielabs vond deels op locatie plaats in aanwezigheid van minister Van Engelshoven in de Arminiuskerk, Rotterdam. Foto bovenaan: Maarten Laupman