<
actueel / nieuws

34 projecten geselecteerd in Vormgeving ronde 3 – 2020

20 augustus 2020

In de derde ronde Vormgeving zijn 34 voorstellen gehonoreerd. Als gevolg van de covid-19-crisis stelde de minister extra middelen beschikbaar. Een deel daarvan heeft het Stimuleringsfonds ingezet voor de deelregeling Vormgeving. Hiermee konden alle positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd. Coördinator Eva Roolker reflecteert op de ronde.

algemene indruk
Veel projecten spelen in op maatschappelijk relevante thema's. Zo ontwikkelt een groep jonge tekenaars onder de titel 'De Vleesvrije stad' beeldverhalen rondom de vraag: hoe willen we met onze dieren omgaan, nu en in de toekomst? Studio Wieki Somers werkt aan een duurzame collectie voor een internationaal meubelmerk. Door samen te werken met bedrijven wil Studio Wieki Somers de industrie van binnenuit stimuleren om te verduurzamen. Van heel andere aard is het project van Ella Broek over Surinaamse klederdracht. 'Het affectieve potentieel van de koto' is een vooronderzoek naar de rol van kleding bij de constructie van onze subjectiviteit en de relatie tussen het maakproces en de beleving van het dragen van de zogenaamde 'kotomisi'.

Andere ondersteunde projecten die deze ronde in het oog sprongen zijn:

Studio Joost Grootens – Blind Maps and Blue Dots
In april 2020 promoveerde Joost Grootens aan de Universiteit Leiden met 'Blind Maps and Blue Dots'. Met steun van het Stimuleringsfonds zal bij Lars Müller Publishers een publiekseditie van dit proefschrift verschijnen. Het boek presenteert een nieuw model om de ontwikkelingen binnen het vakgebied van grafisch ontwerpen te bekijken. De verschuiving naar digitale productiewijzen heeft geleid tot een nieuwe relatie tussen makers en gebruikers van visuele informatie, tot het punt dat het onderscheid tussen hen niet langer duidelijk is en niet-ontwerpers zich technologieën hebben toegeëigend om visuele informatie te ontwerpen en te publiceren. In het onderzoek is cartografie opgevat als laboratorium om de transformatie van grafisch ontwerpen te onderzoeken. Drie casestudies vormden het uitgangspunt van Grootens' onderzoek: de 'Blue Dot', de locatiefunctie in Google Maps; de 'Strava Global Heatmap', een wereldkaart van de activiteiten van gebruikers van de Strava-fitnessapp; en de 'situation in Syria'-kaart, een kaart van de oorlog in Syrië gemaakt door een Amsterdamse tiener.

Bin Koh – The Light Inside Has Broken But I Still Work
'The Light Inside Has Broken But I Still Work' is een sci-fi animatiefilm over de vreemde relatie tussen een stemassistent, een apparaat dat ondersteuning biedt in het huishouden en klinkt en eruitziet als een mens, en een huishoudster die op niet-menselijke wijze wordt behandeld. De twee zijn werkzaam in hetzelfde huishouden en starten een dialoog met elkaar, waarbij de stemassistent de stem van de huishoudster aanneemt. Ontwerper Bin Koh is behalve voor de tekeningen ook verantwoordelijk voor het scenario van de animatiefilm. Met de film wil Bin Koh bewustwording creëren voor de waarde van onze stem in het ontwikkelen van contactloze arbeid. Iets waaraan in het post-coronatijdperk meer behoefte is dan voorheen.

 • Tracing erased memories a parallel city walk, The NarrativeCollective


 • Stichting Young Designers & Industry – Ode aan de Twijfel
  'Ode aan de Twijfel' is een interdisciplinair programma waarmee twijfel in onze maatschappij in een nieuw en positief licht wordt gezet. Het is een initiatief van social designer Madelinde Hageman en kunstenaar en kunstvakdocent Saskia van Broekhoven vanuit Stichting Young Designers. Hun visie is dat twijfelen het begin is van mogelijke nieuwe perspectieven op sociale vraagstukken en dat radicale twijfel het zoeken naar antwoorden op fundamentele vragen stimuleert. Ze werken samen met professionals uit verschillende vakgebieden en culturele instellingen TENT in Rotterdam en Framer Framed in Amsterdam. Vormgegeven als een social designproces, zal door middel van participatiekunst en performances een publiek worden uitgedaagd om een nieuw perspectief op de twijfel te ontdekken.

  Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Vormgeving ronde 3 – 2020.

  cijfers
  Het beschikbare budget in deze derde ronde was € 440.000; het oorspronkelijke budget van € 240.000 werd met € 200.000 aangevuld uit door het Ministerie van OCW extra beschikbaar gestelde middelen als gevolg van de covid-19-crisis. Van de 84 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 34 gehonoreerd, waarvan 17 een startsubsidie betreffen. Het honoreringspercentage komt daarmee op 40 procent.

  De vierde ronde van de deelregeling Vormgeving is onlangs gesloten. De deadline voor de vijfde en laatste ronde van het jaar is vrijdag 2 oktober 2020. Van aanvragers verwachten we met het oog op de covid-19-crisis dat zij in ingediende voorstellen inspelen op de actualiteit.
 • Made to Mend - LINEN, Heleen Klopper


 • Foto bovenaan: The Friction Atlas, Paolo Patelli