<
actueel / nieuws

Open Oproep: Verkennen kansen internationalisering

05 september 2013

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt € 75.000 beschikbaar voor het uitvoeren van internationale verkenningen. Het fonds roept ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers op om voorstellen in te dienen voor het verkennen van de mogelijkheden voor internationalisering van de beroepspraktijk. De voorstellen moeten zijn gericht op het onderzoeken en inzichtelijk maken van kansen voor opdrachten, samenwerking, coproductie en/of cocreatie in specifieke landen, regio's of bij bepaalde evenementen. De verkenningen beogen de buitenlandse vraag naar Nederlands ontwerp in kaart te brengen, evenals de thema's en opgaven waarop de vraag is gericht: welk beeld bestaat er internationaal van het onderscheidend vermogen van de Nederlandse creatieve industrie.

De Open Call maakt deel uit van het Programma Internationalisering Creatieve Industrie. Dit programma is gericht op een beperkt aantal focuslanden en hot spots. In 2013 zijn de focuslanden: China, India, Turkije en Duitsland; de hot spots: Beijing, Shenzhen en Sao Paulo. Met deze verkenningen beoogt het Stimuleringsfonds meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor marktverruiming en internationalisering in andere landen en regio's.

Een voorstel bestaat minstens uit:

Een motivatie van de locatie van de verkenning, een beschrijving van de aanleiding en een omschrijving van de activiteiten waaruit de verkenning zal bestaan; de locatie bevindt zich buiten de huidige focuslanden;
Een omschrijving van de disciplines en werkterreinen (architectuur, vormgeving en/of e-cultuur) waarop de vraag uit het betreffende land, regio of locatie zich richt;
Een tijdsplanning en begroting;
Een beknopte omschrijving van direct betrokkenen bij dit voorstel. De omschrijving moet inzicht geven in de deskundigheid en rol van deze personen, bedrijven of instellingen bij deze verkenning.

Tot aanbeveling strekken voorstellen waarin sprake is van een samenwerking tussen ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers, zowel nationaal als internationaal, en voorstellen die blijk geven van cultureel ondernemerschap. Het is daarom aan te raden dit in de omschrijving en uitvoering van uw voorstel mee te nemen.

Procedure en beoordeling
T/m 17 oktober 2013 kunnen voorstellen worden ingediend. Het streven is dat het bestuur voor 20 november 2013 een besluit neemt. De datum waarop het bestuur uiterlijk een besluit zal nemen is 1 december 2013. Het beschikbare budget bedraagt maximaal € 75.000. Het bestuur van het fonds betrekt de Adviescommissie Internationalisering bij de advisering van de selectie.

Bij de selectie wordt vooral gelet op de wijze waarop binnen het voorgestelde project de internationale verkenning wordt opgezet en uitgevoerd en de mate waarin deze aansluit bij de doelstellingen van de Deelregeling Internationalisering.

De Deelregeling Internationalisering is van toepassing op deze open oproep, met name artikel 3.1.d: "het uitvoeren van een verkenning die bijdraagt aan de doelstellingen van de regeling."
Deze Deelregeling is van toepassing op projecten die de kwaliteit van de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur bevorderen en vanuit een culturele invalshoek hun maatschappelijke en economische meerwaarde vergroten. De projecten dragen door hun excellente kwaliteit bij aan het versterken van de internationale reputatie en het verbeteren van de internationale marktverruiming van de Nederlandse creatieve industrie, of de opbouw van structurele relaties in binnen- en buitenland die deze doelstelling ondersteunen. Verder is het Algemeen Subsidiereglement van het fonds van toepassing.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het fonds zal alleen informeren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Vereisten voor indiening van het voorstel
Voor deze open oproep kunt u geen gebruik maken van een aanvraagformulier;
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend door ze te sturen naar: internationaal@stimuleringsfonds.nl, onder vermelding van Open Oproep Verkennen kansen internationalisering.
Het voorstel bestaat uit maximaal 1 bestand: een pdf-bestand op A4-formaat met maximaal 8 pagina's en niet groter dan 5 mb. Gezien deze omvang is het niet nodig om het voorstel in te dienen via bijvoorbeeld Wetransfer. Als het voorstel niet aan deze beschrijving voldoet, zal er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.
Het bestuur verwacht maximaal € 10.000 per geselecteerd voorstel te verlenen.

Deze Oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aan verkenningen (die uitvoering geven aan artikel 3.1.d. uit de Deelregeling Internationalisering).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nazanin Hedayati, secretaris Deelregeling Internationalisering.