<
actueel / nieuws

36 projecten gehonoreerd bij The Art of Impact

20 juli 2015

The Art of Impact maakt bekend dat de eerste Open Oproep heeft geresulteerd in 36 gehonoreerde aanvragen. Maar liefst 428 aanvragers dienden een projectplan in; een groep van organisaties, samenwerkingsverbanden en individuele kunstenaars. De aanvragen waren verdeeld over alle kunstdisciplines en alle geselecteerde maatschappelijke domeinen, te weten zorg & welzijn, leefbare wijk & stad, energie & klimaat en circulaire economie.

De commissie die breed was samengesteld en werd voorgezeten door Jan Bonjer, hoofdredacteur Het Financieele Dagblad, was positief verrast door de opbrengst van deze eerste Open Oproep: 'The Art of Impact leidt ontegenzeggelijk tot een vergroting van de positieve impact van kunst en cultuur op de Nederlandse samenleving. Dit is een renderende inzet van publieke middelen', aldus Bonjer.

The Art of Impact is verheugd over het animo voor het programma en de veelzijdigheid van de aanvragen: 'Het is een duidelijke indicatie dat er reeds veel initiatieven bestaan die de relatie tussen kunst en andere sectoren van de samenleving verkennen. Het is de ambitie van The Art of Impact dit verder te versterken en nadrukkelijker zichtbaar te maken', aldus Michiel Munneke, programmadirecteur.

De volgende 36 projecten zijn door The Art of Impact gehonoreerd:

Autres Directions, We Are Data
BAK, basis voor actuele kunst, New World Summit: Stateless Democracies
BIND, Jacobsweg
Circus Engelbregt, Mobiele MedicijnFabriek
De Nieuwe Cultuur Stichting, We Are Public
Favela Painting, Social Art Academy Curacao
FOAM Fotografiemuseum Amsterdam, The Story of Amsterdam
Freehouse, Culturele Herwaardering Rotterdam
Gillles Frenken, Social Design voor Vragender
Het Instituut, ONSbank
Hivos, Age of Wonderland
Het Huis Utrecht, Make No Little Plans
IDTV Docs, Tegenwicht
Incubate, This Game Could Be Your Life
Jan Hoek, Moffies (werktitel)
Karel van Laere, Largo
De Kracht van Rotterdam, Verhalen bij Beelden uit de Stad
Kunstblock, Futurosity
Maatschap Observatorium, Bovendoor en Onderlangs
Mariëtte Faber, De Man Die De Wereld Wilde Veranderen
MOTI Museum of the Image, Crypto Design Challenge
Next Nature Network, Meat the Future: Kweekvlees Bar
Painted, Golden Joinery
ROSE Stories, Melk & Dadels: De Beleving
Landschapstheater en Meer, Windwerk
LUDWIG, Ludwig en het Brein
Niet Normaal, Hacking Habitat, Art of Control
Theaterproduktie Rotterdam, Goed Volk
Traktor, De Asielzoekmachine
Teun Castelein, De Lampedusa
Theater de Vaillant, Flagship Matchmaker
Trouble Man, De Radicalisering van Sadettin K.
Van Abbemuseum, Museum as Social Powerplant
Waag Society, BioStrike
Welcome to the Village, Welcome to the village / DORP
What Design Can Do, What Design Can Do Challenge

In de komende weken zullen deze projecten zich op hun eigen projectpagina op de website van The Art of Impact uitgebreid presenteren. In het najaar van 2015 organiseert The Art of Impact een tweede Open Oproep. Vanaf 24 augustus kan worden ingediend. De sluitingsdatum is 5 oktober.

Over The Art of Impact
Begin 2015 is The Art of Impact van start gegaan. The Art of Impact is een tweejarig stimulerings- en onderzoeksprogramma dat in opdracht van minister Jet Bussemaker (OCW) ontwikkeld is door de zes landelijke publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Nederlands Filmfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Mondriaan Fonds en het Nederlands Letterenfonds. Het programma ondersteunt, stimuleert en onderzoekt bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke thema's en vraagstukken.