<
actueel / nieuws
 • Dit is geen Ondergoed Collectie

41 projecten geselecteerd in Vormgeving ronde 5 – 2020

27 januari 2021

In de laatste ronde Vormgeving van 2020 zijn 41 voorstellen geselecteerd. Alle positief beoordeelde aanvragen werden gehonoreerd. Coördinator Eva Roolker reflecteert op de ronde.

algemene indruk
Net als in de laatste rondes van Architectuur en Digitale cultuur betrof een opvallend groot aantal van de aanvragen in deze laatste ronde Vormgeving van 2020 een startsubsidie. Deze subsidievorm biedt de mogelijkheid om de inhoudelijke opzet van een beoogd project te onderzoeken, inhoudelijke deskundigheid te betrekken en op zoek te gaan naar financieel draagvlak. Op projecten die met een startsubsidie worden gehonoreerd, volgt in een latere fase vaak een vervolgaanvraag. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de volgende twee projecten waarvan de vervolgaanvraag nu positief is beoordeeld:

Prosthetic X – Isaac Monté
Sinds 2019 bevraagt en onderzoekt Isaac Monté welke rol technologie kan spelen in het vormgeven van ons uiterlijk en het beïnvloeden van onze gezondheid en ons welzijn. 'Prosthetic X' wordt een technologisch 'orgaan' dat sterk doet denken aan een natuurlijk orgaan, met tien protheses die dienen als esthetische indicatoren voor het functioneren of niet functioneren van (onderdelen van) het lichaam. Negen van deze 'body extensions' zijn gekoppeld aan het lichaam. De tiende prothese – het exo-orgaan – kan bijvoorbeeld bij een familielid of mantelzorger staan. Deze geeft de 'status' van de andere negen weer, waardoor een naaste of behandelend arts op afstand inzicht krijgt in de gezondheidstoestand van de drager. Voor de ontwikkeling van 'Prosthetic X' werkt Isaac Monté samen met verschillende partners uit de wetenschap, het culturele veld en de industrie. De eerste fase van het project heeft al geleid tot drie artistieke proof of concept-protheses. In de tweede fase wil Isaac Monté nu een Prosthetic X-platform realiseren en het project als installatie nationaal en internationaal tonen om zo urgente vragen op te werpen rondom dataverzameling, technologieontwikkeling en interactie van technologie met het lichaam. Kunnen 'wearables' meer zijn dan een 'gadget'? Kunnen ze een essentieel onderdeel worden van een vitaler, gezonder en veiliger leven? En in hoeverre zijn mensen bereid 'lifelogging' en 'human enhancement' te accepteren?

The Gentleman Maverick of Dutch Design – Valiz
Het werk van Gert Dumbar (1940) behoort tot de canon van de Nederlandse ontwerpgeschiedenis. Zowel nationaal als internationaal liet hij zijn sporen na op het gebied van grafisch ontwerpen, en zijn gedachtegoed, beelden, nieuwsgierigheid, attitude, betrokkenheid, humor en plezier wist hij mee te geven aan vele jonge ontwerpers. 'Gert Dumbar – The Gentleman Maverick of Dutch Design' wil hierop vanuit een hedendaags perspectief reflecteren. Hoe kan Dumbars werk worden geherinterpreteerd, nieuwe betekenissen genereren en aanknopingspunten bieden voor de hedendaagse blik op ontwerperfgoed? Wat betekent het werk voor de ontwerppraktijk van een jonge generatie ontwerpers? Hoe kunnen zij zich verhouden tot kwesties die vanzelfsprekend onderdeel waren van Dumbars praktijk, zoals maatschappelijke betrokkenheid, samenwerken, interdisciplinariteit, hybride aanpak en economische restricties?

 • A way of wearing – Ting Gong


 • Twee projecten die vanwege hun persoonlijke motivatie en maatschappelijke betrokkenheid opvielen deze ronde zijn:

  A way of wearing – Ting Gong
  Voor haar project 'A way of wearing' (A Wear-ness) gaat ontwerper Ting Gong twintig kledingstukken maken. Hierbij laat ze zich inspireren door het erfgoed en de vaardigheden van ambachtslieden afkomstig van het Chinese platteland. Ting Gong vraagt de dragers van de kledingstukken om een verbintenis van twintig jaar met het kledingstuk aan te gaan. De drager wordt bovendien gevraagd het kledingstuk jaarlijks aan Ting Gong terug te sturen, vergezeld van een brief waarin de drager de maker vertelt over een belangrijke gebeurtenis uit het afgelopen jaar. Dit verhaal gebruikt Ting Gong op haar beurt om iets aan het kledingstuk te veranderen en een paneel met een zorgvuldig gekozen techniek te vervangen voor een paneel uit een andere stof. Het verwijderde paneel bewaart ze, samen met de brief. Ze stelt dat het kledingstuk net als je huid mee verandert met de geschiedenis van de drager. Ting Gong onderzoekt hoe een kledingstuk niet langer puur als product wordt beschouwd, waarvan net zo gemakkelijk afscheid wordt genomen als het wordt aangeschaft. Verandert de perceptie van de drager als het gedrag van en de relatie tot de maker verandert? En wat gebeurt er als je als maker voorwaarden stelt aan het verkrijgen van een kledingstuk en meer van een toekomstig eigenaar verwacht dan alleen geld? Ook wil Ting Gong met haar project traditionele ambachten onder de aandacht brengen bij een nieuw publiek door ze op een vernieuwende manier te gebruiken.

  Leuk is anders – Studio de Leijer
  In een autobiografische graphic novel beschrijft Jeroen de Leijer de pogingen om zijn adolescente zoon te begeleiden naar volwassenheid. Hoewel het woord 'autisme' in het boek niet wordt genoemd, blijkt uit de context dat Boris is gestrand in het onderwijs vanwege zijn diagnose. Het boek beschrijft een 'rite de passage', een aantal reizen die Boris en zijn vader samen hebben gemaakt en is daardoor vergelijkbaar met een roadmovie. Wat aanvankelijk begint als een autobiografisch beeldverhaal, verandert als ook Boris zijn ervaringen beschrijft. Jeroen maakte van zijn ervaringen tekeningen gecombineerd met handgeschreven teksten; de ervaringen van Boris zijn getypt. Zo ontstaan er twee verhaallijnen in woord en beeld die een blik geven in de belevingswereld van vader en zoon. Met zijn graphic novel wil Jeroen de Leijer aandacht vragen voor het gegeven dat je in deze maatschappij kansloos bent wanneer je geen diploma kunt overleggen en daarbij behept bent met een 'stoornis'. De publicatie geeft een andere kijk op inclusiviteit en de participatiemaatschappij.

  Klik hier voor alle projecten in Vormgeving ronde 5 – 2020

  cijfers
  Het beschikbare budget in deze laatste ronde van 2020 was € 576.958; het oorspronkelijke budget van € 240.000 werd met € 250.000 aangevuld uit door het ministerie van OCW extra beschikbaar gestelde middelen als gevolg van de covid-19-crisis. Daarnaast was er in de vorige ronde sprake van onderbesteding waardoor € 86.958 werd toegevoegd aan het beschikbare budget van deze ronde. Van de 85 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 41 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 48 procent. De eerste ronde van 2021 is al gesloten, de deadline voor de tweede ronde Vormgeving van 2021 is 7 april.
 • Bone China Lampion - Studio Maarten Kolk & Guus Kusters


 • Foto bovenaan: Dit is geen Ondergoed Collectie