<
actueel / nieuws

4 juli: bijeenkomst klimaatadaptatie op IABR

17 april 2018

Wereldwijd worden steden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast levert de energietransitie een groeiende druk op het Nederlandse cultuurlandschap. Op 4 juli 2018 organiseert het Stimuleringsfonds in samenwerking met onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de IABR een bijeenkomst over dit vraagstuk. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Binnen het ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte werken momenteel zestien teams op diverse schaalniveaus aan urgente transitieopgaven op het gebied van energie en klimaat. Met ontwerpkracht wordt gezocht naar concrete oplossingen en nieuwe perspectieven. Tijdens de bijeenkomst toont het fonds deze en andere onderzoekstrajecten op nationale, regionale en lokale schaal, waarbij we de diverse initiatieven aan elkaar zullen spiegelen. Graag gaan wij aan de hand hiervan met u in gesprek over de huidige stand van zaken, kansen voor de toekomst, de rol van ontwerp en cultuurhistorie bij kwalitatieve ruimtelijke inpassingen en de wisselwerking tussen praktijk en beleid.

Wilt u:

ontdekken welke projecten In Nederland rondom deze thema's worden uitgevoerd?
kennis en ervaring uitwisselen met de betrokken ontwerpers?
samen met alle deelnemers ontdekken hoe de impact van verschillende initiatieven te vergroten?
meepraten in het publiek debat over de wisselwerking tussen praktijk en beleid?

Kom dan op 4 juli naar de hoofdlocatie van de IABR.

programma wo 4 juli thema 'Klimaatadaptatie'
Moderator: Elisabeth van den Hoogen
13:45 Inloop
14:00 Inleidend programma met o.a. korte film 'Rotterdam Central District' en Q&A met Frido van Nieuwamerongen (Arconiko)
14:20 Keynote door Henk Ovink met internationaal perspectief op klimaatopgave
14:40 Pitches Daan Zandbelt (College van Rijksadviseurs), Eric Frijters (lectoraat Future Urban Regions), Ellen Vreenegoor (RCE) over klimaatadaptatie in stedelijke context gevolgd door een publiek debat.
15:50 Afronding en vooruitblik Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma
16:00 Borrel en mogelijkheid om de IABR tentoonstelling 'The Missing Link' te bezoeken.

praktische informatie
Data: 4 juli 2018
Tijd: 13.45 - 16.30 uur
Locatie: grote auditorium IABR, hoofdlocatie HAKA-gebouw, Vierhavensstraat 38, 3029 BE Rotterdam

aanmelden
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Meld u aan voor de bijeenkomst op 4 juli door uiterlijk 27 juni een e-mail te sturen aan aanmelden@stimuleringsfonds.nl o.v.v. IABR. Vermeld hierbij uw naam, functie en organisatie.

op de hoogte blijven?
Blijft u graag op de hoogte over het ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief Urbanisatie door een e-mail te sturen aan
info@stimuleringsfonds.nl
o.v.v. 'aanmelden nieuwsbrief Urbanisatie'.

achtergrond
Deze bijeenkomst is onderdeel van het Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma. Het Stimuleringsfonds versterkt hiermee de positionering van ontwerp- en cultuurhistorische expertise bij actuele transitieopgaven op het gebied van onder andere energie en klimaat. Het programma gaat uit van een integrale gebiedsgerichte benadering en heeft zowel betrekking op de stad als het landelijke gebied. Het ontwerpprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Let op: de bijeenkomst van donderdag 21 juni met het thema 'Energietransitie' is helaas geannuleerd.

foto boven: Aad Hoogendoorn