<
actueel / nieuws

8 en 15 okt: Lezingen Ruimte voor klimaat en energie

27 september 2021

Begin oktober organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de thema's van de open oproep.

Met twee online lezingen op 8 en 15 oktober bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema's binnen Ruimte voor klimaat en energie, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.

In de lezing 'Klimaat en energie als ontwerpopgave' van 8 oktober wordt besproken hoe ontwerp kan helpen om processen rondom klimaatmitigatie en -adapatatie te versnellen. In de lezing 'Klimaat en energie – what's going on' van 15 oktober belichten twee experts hoe we ervoor staan, en wat de grootste (ruimtelijke) uitdagingen de komende decennia zijn.

Lezing: Klimaat en energie als ontwerpopgave
8 oktober 2021 (12.00 – 13.30 uur)
Sprekers: Lot Locher en Bart van Leeuwen
Meer informatie

Lezing: Klimaat en energie – what's going on
15 oktober 2021 (12.00 – 13.30 uur)
Sprekers: Ferdinand Diermanse en Jesse Hoffman
Meer informatie

De lunchlezingen zijn online en voor iedereen toegankelijk, ook als u niet deelneemt aan de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie.