<
actueel / nieuws

Aankondiging: Open Oproepen Bouwen aan talent

06 mei 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie start met een nieuwe ondersteuningsmogelijkheid waarmee een intensief samenwerkingstraject van drie maanden tussen ervaren ontwerpbureaus en startende ontwerpers of makers wordt gefinancierd. De Open Oproep Bouwen aan talent is gericht op alle (sub)disciplines die het fonds bedient. We spreken met Carlijn Limburg, projectleider impulsregeling Bouwen aan talent (BAT), ter aankondiging van de binnenkort te verwachten lancering.

Waarom Bouwen aan talent?
Het Stimuleringsfonds heeft de ambitie om verder te bouwen aan talentontwikkeling, een van de zes doelstellingen van het fonds. Een belangrijk aandachtspunt is de positie van de generatie ontwerpers die recent zijn afgestudeerd of komende periode in het vakgebied werkzaam willen worden. Er is, mede door de covid-19-crisis, momenteel een groot tekort aan plekken waar deze groep vakgenoten ervaring kan opdoen. Ook is er weinig ruimte om een eigen stem of visie te ontwikkelen. Daarmee bestaat er een groot risico dat er na de crisis een dunne spoeling resteert van deze jonge generatie makers actief in design, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Met middelen uit het tweede steunpakket voor de cultuursector kunnen we zorgen voor een belangrijke extra impuls voor de sector. Dan doelen we op de gehele breedte van de creatieve industrie, in de randstad maar zeker ook in de regio. En we staan open voor reacties van ontwerppraktijken buiten het bestaande fondsnetwerk.

Wat kunnen we verwachten?
Vanaf half mei zetten we de eerste van twee samenhangende Open Oproepen Bouwen aan talent uit. De eerste oproep is direct gericht op de ervaren ontwerpbureaus die een samenwerkingstraject willen aangaan met een startende ontwerper of maker. Voorstellen beschrijven een bepaald actueel thema, fascinatie, maatschappelijke opgave of een anderszins relevant onderwerp voor onderzoek met een startende ontwerper/maker, en worden op de relevantie ervan en de benadering voor de samenwerking beoordeeld. Vanaf de lancering tot de sluitingsdatum staat deze oproep minimaal vier weken open voor inschrijving. Dus een goede tip is om je nu al in te schrijven voor onze nieuwsbrief of volg onze social mediakanalen, dan kan je deze kans niet missen.

Wanneer kan je als startende ontwerper of maker reageren?
Na de afronding van de eerste selectie van ontwerpbureaus volgt de tweede open oproep, waarvoor startende ontwerpers en makers zich kunnen inschrijven, reagerend op een van de geselecteerde bureaus en hun specifieke onderzoeksvoorstel. Dat geldt zowel voor recent afgestudeerde ontwerpers als voor ontwerpers die al een paar jaar bezig zijn – met of zonder diploma – en die ervaring willen opdoen in een dergelijk samenwerkingstraject. Je stuurt ons een reactie waarin je inzicht biedt in motivatie, je ontwerpvisie, aanwezige deskundigheid en hoe de opgave bij gaat dragen aan jouw professionalisering en ontwikkelpotentie.

Is het een veredelde stage?
Dat is niet wat we voor ogen hebben. We zoeken naar een gelijkwaardige samenwerking van geselecteerde bureaus en geselecteerde ontwerpers, waarbij een succesvolle matching leidt tot uitwisseling van ideeën en kennisdeling in een open samenwerking. Dat gaat twee kanten op. Het doel van de regeling is bij te dragen aan kennis, ervaring, netwerk en ondernemerschap van startende ontwerpers aan de ene kant, en biedt ervaren ontwerpbureaus aan de andere kant om extra ontwerpkracht in te zetten voor relevant onderzoek en experiment. Dat voorziet in een frisse en naar wij hopen diverse, blik op je onderzoeksvraag en wie weet waar dat toe leidt.

Wat is het verschil met de Regeling Talentontwikkeling?
Sinds 2013 krijgen opkomende ontwerptalenten dankzij een beurs van het Stimuleringsfonds een jaar lang de kans zich optimaal te ontwikkelen op het artistieke en professionele vlak. Dat doen ze vooral op eigen kracht met een beurs van €25.000. In 2021 kunnen 50 talenten worden geselecteerd binnen deze Regeling Talentontwikkeling. Met Bouwen aan talent gaan we kort en krachtig te werk. We bieden in 2021 minimaal 100 samenwerkingstrajecten van drie maanden aan, dus 100 ontwerpbureaus worden gematcht met 100 startende ontwerpers en makers. Word je geselecteerd, dan ontvang je als startende ontwerper een subsidiebedrag van € 6.250 op basis van twee dagen per week voor een periode van drie maanden. Als geselecteerd ontwerpbureau ontvang je hetzelfde bedrag van € 6.250 op basis van een tijdsinvestering van één dag per week voor een periode van drie maanden.

Wanneer gaan de oproepen open?
Zoals gezegd, dit interview is een vooraankondiging, maar we gaan van start op:

17 mei: Open Oproep Bouwen aan talent – gericht op ontwerpbureaus
Zomer 2021: Open Oproep Bouwen aan talent – gericht op startende ontwerpers en makers

Vanwege de omvang van dit tijdelijke impulsprogramma wordt in het najaar 2021 opnieuw een ronde met twee Open Oproepen Bouwen aan talent uitgezet volgens precies dezelfde subsidieprocedure.

Vragen
Heb je vragen over Bouwen aan talent, neem dan contact op met een van de leden van het projectteam Bouwen aan talent: Carlijn Limburg via c.limburg@stimuleringsfonds.nl of Tibor Bijl via t.bijl@stimuleringsfonds.nl