<
actueel / nieuws

Aanmelden Scout Nights

05 februari 2021

Heb jij je in de praktijk professioneel ontwikkeld als maker of ontwerper zonder te zijn afgestudeerd aan een relevante ontwerpopleiding en wil je graag een beurs aanvragen om je talenten verder te ontwikkelen? Meld je dan aan voor de scout nights van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en overtuig de jury van jouw unieke talent. De deadline is 24 februari 2021.

Het Stimuleringsfonds organiseert vier online scout nights voor de regio's Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Tijdens de scout nights krijgen makers die buiten de gebaande paden hun ontwerppraktijk opbouwden, de gelegenheid om hun werk voor een jury te pitchen en zo een aanvraag te doen voor de Regeling Talentontwikkeling.

In verband met de maatregelen rond covid-19 vinden de scout nights online plaats. De scout nights worden georganiseerd op 6, 7, 8 en 9 april tussen 13.00 en 18.00 uur. Klik hier voor een impressie van de Scout Nights 2019, toen een live event.

doelstelling
Met de Regeling Talentontwikkeling stimuleert het Stimuleringsfonds een nieuwe generatie ontwerpers en makers bij het verder ontwikkelen en profileren van hun artistieke talent, professionele praktijk en ondernemerschap. Binnen deze regeling wordt gewerkt met verschillende selectierondes, namelijk een ronde voor makers en ontwerpers mét een relevant diploma en een ronde voor makers en ontwerpers die hierover níet beschikken maar wel relevante werkervaring hebben. De scout nights zijn specifiek bedoeld voor laatstgenoemden. Zo stelt het fonds ontwerpers en makers met verschillende achtergronden in staat hun ontwerppraktijk verder artistiek te ontwikkelen en te professionaliseren. Voor 2021–2022 zijn er in totaal 50 beurzen van € 25.000 beschikbaar.

meld je aan
Wil je meedingen naar een mogelijkheid om je werk te pitchen tijdens een scout night, dien dan je portfolio (maximaal 15 pagina's) en je CV (maximaal 2 pagina's) in via onze online aanvraagomgeving. De deadline is woensdag 24 februari 2021, 23:59 uur.

heb je vragen?
Neem dan contact op met de scout van de stad waar je je werk wilt pitchen. Dit zijn:
Marian Duff, Amsterdam
Meryem Slimani, Rotterdam
Jess Oberlin, Eindhoven
Saïd Belhadj, Utrecht

Of neem contact op met Sharvin Ramjan van het Stimuleringsfonds.

selectie
Per scout night kunnen maximaal 5 deelnemers worden geselecteerd. De geselecteerden ontvangen elk € 1.000 voor het opstellen van een ontwikkelplan. De definitieve selectie voor de 50 beschikbare beurzen vindt plaats op basis van de ingediende ontwikkelplannen in de tweede selectieronde.


 • voorwaarden
  je bent niet in het bezit van een diploma van een ontwerpopleiding, maar beschikt wél over relevante werkervaring in een individuele praktijk of binnen een collectief;
  je werkt binnen de (deel)disciplines vormgeving, architectuur of digitale cultuur of een cross-over hiertussen. Ook praktijken op de grenzen van de disciplines zijn welkom, zoals street art, art-direction en styling of stadsmakers;
  je bent 18 jaar of ouder;
  uit je portfolio en CV blijkt dat je minimaal één jaar en maximaal vier jaar werkzaam bent binnen je vakgebied;
  mits aanwezig: inschrijving bij de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een Kamer van Koophandel die deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden.

  maximaal vijftien pitchers
  Het Stimuleringsfonds toetst samen met de scouts de binnengekomen aanvragen en de mate waarop deze aansluiten bij de doelstellingen van deze oproep. We kijken of er sprake is van een professionele beroepspraktijk en of het portfolio aansluit bij de (deel)disciplines van de creatieve industrie. Per scout night kunnen maximaal vijftien makers een pitch doen. Aanvragers krijgen uiterlijk twee weken voor de scout nights te horen of ze mogen pitchen.

  toelichting pitch
  Word je uitgenodigd om een pitch te doen, dan geef je tijdens de scout night in een presentatie van maximaal vijf minuten, een beeld van wie je bent als maker, wat jouw motivatie is en wat jouw praktijk uniek of onderscheidend maakt. Ook geef je kort inzage in wat je komend jaar wil ontwikkelen. De pitch is met afbeeldingen en in het Engels of Nederlands, afhankelijk van jouw voorkeur. Elke scout night heeft een eigen jury, bestaande uit drie leden. De samenstelling van de jury's wordt na de sluitingsdatum aan de deelnemers bekendgemaakt.

  selectiecriteria
  De jury's maken tijdens de scout nights de selectie aan de hand van de onderstaande criteria:
  1. Kwaliteit van het werk: Bij het beoordelen van de kwaliteit van het werk wordt gekeken naar de samenhang tussen motivatie en artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van de maker. Wat is het inhoudelijke doel of uitgangspunt van de maker en hoe wordt dit vertaald naar een onderzoek, ontwerpopgave, vorm of ander middel? De adviseurs kijken hoe de beschreven richting voor het ontwikkeljaar past binnen de eigen praktijk en portfolio. Er wordt door de adviseurs rekening gehouden met ontwerppraktijken die samenhangen met de verschillende (sub)disciplines, de omstandigheden waarin de aanvrager werkt en de methodiek die wordt gehanteerd.
  2. Omgevingsbewustzijn en positionering: Bij dit criterium beoordelen de adviseurs de mate waarin de makers beschikken over een goede kennis van culturele, maatschappelijke of andere omgevingsfacturen die verband houden met de eigen praktijk. Ze kijkt tot welke artistiek-inhoudelijke vraagstukken en/of maatschappelijke thematiek de aanvrager zich verhoudt en de mate waarin kritisch wordt gereflecteerd op de eigen positie ten opzichte van deze vraagstukken.
  3. Ontwikkelvermogen: De adviseurs maken een inschatting van de potentie voor artistieke en professionele ontwikkeling van de maker. Er wordt gekeken welke nieuwe stappen de aanvrager beoogt te zetten tijdens het ontwikkeljaar en of deze in lijn liggen met de motivatie en artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van de maker.
  4. De mate waarin de praktijk van de aanvrager in potentie als onderscheidend kan worden gezien binnen de creatieve industrie. Bij dit criterium wordt gekeken hoe de praktijk van de maker is gepositioneerd ten opzichte van bestaande kennis en praktijken binnen het vakgebied en de mate waarin het daarop van toegevoegde waarde is.

 • uitslag
  Alle aanvragers worden geïnformeerd over de uitslag van de scout nights. Het Stimuleringsfonds communiceert alleen over de geselecteerde voorstellen. De afgewezen voorstellen ontvangen een negatieve uitslag.

  vervolg
  Als je bent geselecteerd tijdens een van de scout nights, dan ontvang je € 1.000 om een ontwikkelplan te schrijven voor een beurs van € 25.000. De definitieve selectie voor 50 beschikbare beurzen vindt plaats op basis van alle ingediende ontwikkelplannen uit de reguliere aanvraagprocedure en de scout nightprocedure en wordt gemaakt door de adviescommissie van de Regeling Talentontwikkeling.

  online aanvraagomgeving
  Via de online aanvraagomgeving vul je het formulier in voor deelname aan een van de scout nights, en voeg je je portfolio en CV bij. Het is nodig om hiervoor een persoonlijk account aan te maken. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

  vragen?
  Heb je vragen? Kijk of deze worden beantwoord in de veelgestelde vragen op onze website of neem contact op met Sharvin Ramjan, stafmedewerker Talentontwikkeling, of met de scout in jouw regio.