<
actueel / nieuws

Aanvragers tevreden over dienstverlening van het Stimuleringsfonds

25 augustus 2014

In mei 2014 is door Blauw Research een online onderzoek uitgevoerd onder alle aanvragers die vanaf 2013 een aanvraag hebben gedaan bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In dit onderzoek stond de dienstverlening van het fonds centraal, maar ook onderwerpen als communicatie, beleid en de aanvraagprocedure kwamen aan bod.

“De medewerkers bij Stimuleringsfonds zijn betrokken en zeer service gericht. Zij reageren snel op mails en denken mee met jouw ideeën”, aldus een ondervraagde. Uit het rapport is gebleken dat 72% van de aanvragers positief is over de dienstverlening van het fonds in het algemeen. Een belangrijk deel is zelfs enthousiast te noemen. Met een respons van 173 aanvragers vormt dit voor het onderzoeksbureau een representatieve afspiegeling van de totale groep aanvragers bij het Stimuleringsfonds. De resultaten in dit rapport vormen een 0-meting en kunnen worden gezien als een evaluatie van de start die het Stimuleringsfonds heeft gemaakt in de ogen van aanvragers.

Aanvraagprocedure kost moeite
63% van de aanvragers vindt dat het doen van een aanvraag hen veel moeite kost. De tijd die in de aanvraag gaat zitten in combinatie met de slagingskans zorgt soms voor negatieve gevoelens. De mogelijkheid die het Stimuleringsfonds biedt om een conceptaanvraag voor te leggen aan een stafmedewerker wordt als prettig ervaren, maar zorgt ook voor extra werk om de aanvraag definitief te maken.

Een aantal praktische verbeteringen ten aanzien van het aanvragen zijn inmiddels opgelost in de nieuwe online aanvraagomgeving die sinds 26 juni 2014 beschikbaar is. Toelichting per item moet de procedure rond het invullen van een aanvraag vergemakkelijken. Een kritiekpunt van de aanvragers is dat niet altijd duidelijk is wat de richtlijnen en voorwaarden zijn van een regeling. Het Stimuleringsfonds wil hierin met de komst van de nieuwe website in het najaar verbetering brengen.

Besluitprocedure
Waar 92% van de gehonoreerde aanvragers positief is over het besluit in het algemeen, geldt dat slechts voor 13% van de niet-gehonoreerde aanvragers. Deze perceptie hangt zoals verwacht sterk samen met het feit of de aanvraag al dan niet gehonoreerd is. Zowel gehonoreerde als niet-gehonoreerde aanvragers zijn het meest kritisch over de volledigheid van het besluit. Het uiteindelijke advies van de commissie die aanvragers per brief ontvangen is een juridisch document, dat onderdeel uitmaakt van de besluitprocedure. Daarin is beperkt ruimte voor directe terugkoppeling op inhoudelijke onderdelen van het project.

Communicatiemiddelen goed beoordeeld
De (online) nieuwsbrief wordt door 71% van de aanvragers (deels) gelezen en goed beoordeeld. Driekwart van de aanvragers is te spreken over de website van het fonds. Zes op de tien aanvragers (63%) is positief over de manier waarop het Stimuleringsfonds verantwoording aflegt voor haar activiteiten. "Het is een publieke instelling die op een verantwoorde wijze met belastinggeld om moet gaan. Transparantie en informatievoorziening zijn daarbij cruciaal. Op deze twee punten vervult stimuleringsfonds prima haar taak als subsidieverstrekker."

Lees hier het complete rapport van dit klanttevredenheidsonderzoek.