<
actueel / nieuws

Activiteiten Stimuleringsfonds 2012

14 december 2011

Voor het SfA is 2012 een overgangsjaar. Het huidige SfA verandert in een nieuw type cultuurfonds. Essentieel hierbij is de positionering van de fondsactiviteiten in het spanningsveld tussen cultuur, economie en maatschappij. Een grote nadruk ligt op onderzoek en innovatie, waarbij maatschappelijke vraagstukken inhoudelijk sturing geven. De omvorming van het SfA tot een breed fonds voor ontwerpers zal tot uitdrukking komen in een naamsverandering in de loop van het jaar.

Fonds
Met ingang van 1 januari 2012 neemt het SfA regelingen betreffende de sectoren Vormgeving, Games, Video en Bouwkunst over van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB. Bovendien zal het fonds een verdere uitbreiding met de e-cultuursector voorbereiden.

Organisatie
De introductie van zes nieuwe regelingen brengt een groei van de organisatie met zich mee. Vanaf 1 januari wordt het team versterkt met voormalige FondsBKVB medewerkers die gaan werken aan de nieuwe regelingen op het gebied van (internationale) vormgeving, games en video .
Mirjam Hensgens gaat het fonds verlaten. Na bijna tien jaar trouwe dienst gaat zij als zakelijk leider aan de slag bij Stichting West in Den Haag en bij Theater Ins Blau in Leiden. Inge de Boer volgt haar op als secretaris Jaarprogramma's.

Internationalisering
Investeren in het verkennen van de optimale mogelijkheden op de internationale 'markt' is belangrijk voor het nieuwe SfA. De voorbereiding hiervan, in samenwerking met de verschillende ontwerpsectoren, vinden plaats in 2012. Onderdeel hiervan is het benutten van een deel van het instrumentarium, de kennis en de ervaring van DutchDFA binnen de condities van een cultuurfonds.

Belangrijkste activiteiten 2012

Continuering bestaande subsidieregelingen inclusief flankerende programma's en introductie vijf nieuwe deelregelingen op het gebied van talentontwikkeling vormgeving en architectuur, (internationale) vormgeving, games en video.
Vooruitlopend op de uitvoering van het beleidsplan 2013-2016 zal in het voorjaar de eerste ronde van de Meerjarenregeling Architectuur, Vormgeving en E-cultuur plaatsvinden.
In het laatste jaar van de Deelregeling Stedenbouw zijn drie reguliere subsidierondes gepland en één herkansingsronde. Begin 2012 wordt er nog één Open Oproep uitgeschreven. Het flankerende programma stedenbouw is in 2012 gericht op kennisuitwisseling en het presenteren van resultaten, in ieder geval tijdens een groot symposium in het najaar.
Uitreiking Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur. Uit 101 projecten zijn zes projecten genomineerd. Bij de presentatie verschijnt een publicatie en de AVRO zal er een reeks uitzendingen aan wijden. In de publicatie zal deze keer het belang van het opdrachtgeverschap aan de hand van verschillende cases worden belicht.