<
actueel / nieuws

Advies Raad voor Cultuur: 1 mln. extra voor nieuwe genres

08 maart 2017

De Raad voor Cultuur adviseert minister Bussemaker (OCW) om dertien culturele instellingen een eenmalige subsidie te geven, variërend van 50.000 tot ruim 100.000 euro. De raad heeft na overleg met de landelijke cultuurfondsen deze instellingen uitgekozen, omdat zij ruimte geven aan vernieuwende genres in de cultuursector en oog hebben voor jongere generaties, cultureel diverse makers of een ander publiek. De raad heeft in totaal 1 miljoen euro te verdelen; dat bedrag is overgebleven na een amendement van PvdA-Kamerlid Joyce Vermue, waarin eenmalig 10 miljoen euro is vrijgemaakt voor de cultuursector.

Het huidige publiek in de cultuursector is geen afspiegeling van de veranderende bevolkingssamenstelling, constateert de raad opnieuw. Instellingen met een vernieuwend, niet-westers aanbod en nieuwe publiekgroepen zijn nog te weinig zichtbaar. Bovendien weten zij minder goed de weg naar de subsidiekanalen te vinden. De raad vindt het belangrijk dat ook deze instellingen kunnen rekenen op financiële ondersteuning van het Rijk, want zij dragen bij aan een gevarieerd aanbod van kunst en cultuur. Omdat juist nieuwe genres en vernieuwende presentatievormen kwetsbaar zijn, is dit voor de raad ook een reden om het beschikbare bedrag van 1 miljoen euro aan deze categorie te besteden.

Culturele dynamiek
Een andere overweging voor de raad is de regionale spreiding van culturele voorzieningen. Ook de Tweede Kamer heeft regelmatig een pleidooi gehouden voor een evenwichtige verdeling hiervan in het land. In de stedelijke regio's is er volgens de raad behoefte aan een culturele dynamiek die uiteenlopende groepen inwoners aanspreekt en erbij betrekt.

De raad adviseert om de volgende instellingen en initiatieven een eenmalige subsidie te geven: DOX, Worm, P/////AKT, TAAK, Onomatopee, Noorderlicht, BioArt Laboraties, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, Textielmuseum | Textiellab, Het Nationaal Jeugdorkest en Jeugdorkest Nederland, Crossing Border, El Hizjra en literaire tijdschriften als 'De Gids' en 'Boekie Boekie'.

De raad realiseert zich dat deze eenmalige toekenningen nog lang niet voldoende zijn om diversiteit, jonge makers en nieuwe genres de impuls te geven die zij nodig hebben. Met de sectoradviezen later dit jaar en de discussie over de toekomst van het cultuurbestel hoopt de raad de komende tijd beter in beeld te krijgen wat er op dit terrein moet gebeuren.

Lees hier het volledige advies van de Raad van Cultuur.

Lees meer over de ondersteuning van culturele instellingen door het Stimuleringsfonds:

meerjarige programma's 2017-2020
activiteitenprogramma's 2017

Beeld: Textielmuseum | Textiellab