<
actueel / nieuws

Adviseurs Vormgeving, E-cultuur en Architectuur gezocht

04 februari 2014

Het Stimuleringsfonds is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving en e-cultuur in Nederland. Het fonds voert meerdere subsidieregelingen op het gebied van deze disciplines uit. Voor de adviescommissies die de subsidieaanvragen beoordelen is het fonds op zoek naar nieuwe adviseurs. Reageren kan tot 1 maart.

Adviseurs commissie E-cultuur
Het Stimuleringsfonds is op zoek naar twee adviseurs voor de commissie e-cultuur. De commissie e-cultuur adviseert over aanvragen voor een projectsubsidie via de Deelregeling E-cultuur. Per subsidieronde wordt uit de twaalf adviseurs een commissie van acht leden samengesteld.
Ter aanvulling op de huidige adviseurs zoekt het fonds:

een adviseur met een brede kennis van de game industrie, waarbij de focus ligt op de (artistieke) independent industrie en applied games.
een ervaren maker uit het e-cultuur veld, die artisticiteit combineert met een gedegen technische kennis.
Het fonds is op zoek naar e-cultuur makers, ontwerpers en producenten, maar ook naar e-cultuur professionals werkzaam in het onderwijs, denktanks of presentatieplekken.

Adviseurs commissie Vormgeving
De adviescommissie vormgeving adviseert over de aanvragen die zijn ingediend in de Deelregeling Vormgeving. Per ronde wordt een brede adviescommissie samengesteld of – indien nodig - een aantal meer gespecialiseerde subcommissies.
Ter vervanging van een lid en ter aanvulling op de huidige adviseurs zoekt het fonds:
een adviseur met deskundigheid op het gebied van mode, sieraden en accessoires, bij voorkeur met een beschouwend en/of journalistiek profiel;
een adviseur met algemene deskundigheid op het gebied van vormgeving. Deze adviseur is goed vertrouwd met het hele vakgebied en geeft van vanuit een brede, beschouwende blik een meerwaarde aan de beoordeling.

Adviseurs commissie Architectuur
Het Stimuleringsfonds heeft drie vacatures voor adviseurs op het gebied van architectuur (in brede zin). Hierbij geldt eveneens dat per ronde uit een poule van twaalf adviseurs een commissie van acht leden wordt samengesteld.
Ter vervanging van drie adviseurs zoekt het fonds:
een ontwerper met een actieve, internationale ontwerppraktijk,
een ontwerper met een onderzoekspraktijk geënt op actuele ontwikkelingen,
een opdrachtgever, bij voorkeur werkzaam in publieke dienst.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een cultuurfonds voor architectuur, vormgeving en e-cultuur. Het fonds wil door middel van kennisverdieping, innovatie en talentontwikkeling de kwaliteit van deze disciplines bevorderen. Bovendien wil het fonds de samenwerking en het cultureel ondernemerschap in, de publieke belangstelling voor en de internationale positionering van de hele creatieve industrie bevorderen.

Meer informatie
Sollicitatiebrieven met c.v. kunt u tot uiterlijk 1 maart 2014 richten aan:
Bestuur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Per e-mail: m.kerkmeijer@stimuleringsfonds.nl, t.a.v. dhr. M. Kerkmeijer
Per post: Postbus 29066, 3001 GB Rotterdam, t.a.v. dhr. M. Kerkmeijer
Met vragen over de vacatures kunt u terecht bij Martijn van der Mark, hoofd subsidies bij het Stimuleringsfonds, 010-4361600 of m.vandermark@stimuleringsfonds.nl.