<
actueel / nieuws

AgTech.nl – Food Hackathons

03 juni 2015

Hackwerk Advies en Bureau YAP

AgTech.nl richt zich op nieuwe technologische marktkansen voor agrarisch ondernemers die in regionale voedselsystemen opereren. Het team stelt dat economische, ecologische en maatschappelijke urgenties om innovatieve oplossingen vragen die agrarische bedrijfsvoering verduurzamen. Voor het ontwikkelen van nieuwe ontwerpconcepten voor regionale voedselsystemen ziet het team kansen voor nieuwe spelers in de sector zoals programmeurs, ontwerpers en (big-)data analisten. Ter verkenning worden in de steden Groningen en Rotterdam hackathons georganiseerd. In Groningen staat de vraag hoe de boer een hoger percentage van de eindprijs van agrarische producten kan ontvangen centraal. In Rotterdamwordt onderzocht of big data een rol kan spelen bij het generen van nieuwe netwerken en de transformatie van het landelijk gebied. Voorafgaand aan de hackathons worden op locatie pre-events bij agrarische ondernemers georganiseerd waarin interdisciplinaire teams samenwerken aan innovatieve oplossingen op het snijvlak van data, technologie en ruimtelijk ontwerp. Een diverse groep stakeholders uit de landbouw- en voedselsector zullen als experts in het project en als ambassadeur van AgTech optreden.