<
actueel / nieuws

Amsterdam terug aan het IJ

31 juli 2012

Vanuit drie verschillende perspectieven belicht deze publicatie 30 jaar planvorming voor de zuidelijke IJ-oevers. Hoe verliep het proces, hoe kijken de betrokkenen er op terug en wat is de rol van het ontwerp geweest?

Amsterdam heeft met de opening van het Eye Filminstituut het IJ definitief omarmd. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan. In 30 jaar planvorming voor de zuidoever van het IJ zijn er veel plannen bedacht, even zoveel discussies gevoerd en menig expert ingehuurd en weer aan de kant gezet.

De publicatie 'Amsterdam terug aan het IJ' geeft inzicht in dit proces en laat de betrokkenen aan het woord. Het boek geeft een inkijk in de complexiteit van waterfrontontwikkeling. Daarmee biedt het inzicht in de weerbarstige praktijk en schetst een intrigerend beeld van een vakgebied in constante beweging. De publicatie is de weerslag van diepgaand onderzoek en interviews met de betrokkenen dat sinds 2008 is uitgevoerd.

Het onderzoek is in 2008 ondersteund vanuit de regeling Architectuur

De publicatie is in 2012 ondersteund vanuit de deelregeling Stedenbouw