<
actueel / nieuws

Andere financieringsmogelijkheden bij internationale projecten

30 maart 2013

Ondersteuning bij internationale doorontwikkeling en opschaling is mogelijk bij andere partijen. Dit kan aanvullend zijn op ondersteuning vanuit het fonds, dat zich onderscheidt door het hanteren van een culturele invalshoek. Het Stimuleringsfonds zet zich actief in voor het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partners.

internationale oriëntatie via de rvo
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) biedt ondersteuning bij een eerste oriëntatie op het ontwikkelen van ondernemerschap in het buitenland, bijvoorbeeld via landeninformatie, SIB (Starters in International Business) en de Zakenpartnerscan. Voor specifieke vragen kun je terecht bij het Nederlands postennetwerk.
Internationaal Ondernemen

pib (partners in international business), rvo
PIB is een op maat gemaakt programma voor groepen van Nederlandse bedrijven die gezamenlijk een buitenlandse markt willen verkennen en zich daar langdurig willen positioneren. Ook kennisinstellingen kunnen onderdeel zijn van het samenwerkingsverband.
Partners for international Business

step beyond travel grant, european cultural foundation (ecf
ECF biedt reisbeurzen voor Europese culturele professionals, gericht op het ontmoeten van potentiële projectpartners, het verbreden van het professionele netwerk en het ontwikkelen en presenteren van nieuw werk binnen de EU en aangrenzende landen in het Midden-Oosten.
Step Beyond

projectondersteuning via arts collaboratory, stichting doen
Arts Collaboratory biedt beurzen tot € 15.000 voor projecten van culturele organisaties in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, gericht op sociale innovatie.
Arts Collaboratory

programma groene & sociale economie, stichting doen
Het Programma Groene & Sociale Economie biedt 3 mondiale sub-programma's gericht op de ontwikkeling van duurzame initiatieven binnen de domeinen energie, economie en ondernemerschap. Eenmalige projecten komen niet in aanmerking.
Stichting Doen

creative europe, creative europe desk nl
Creative Europe biedt subsidiemogelijkheden voor samenwerkingsverbanden van Europese culturele instellingen gericht op het oplossen van gezamenlijke vraagstukken. Ook zijn er regelingen voor games, films en audiovisuele producties.
Creatiev Europe

horizon 2020
Organisaties en individuele onderzoekers actief in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in een internationaal verband kunnen meedingen in de 'challenges' van Horizon 2020. RVO is het Nederlandse contactpunt voor advies over het Horizon 2020-programma.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
RVO