<
actueel / nieuws

Anders werken in Zeist

26 februari 2020

In het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeentes de gelegenheid om in samenwerking met ontwerpers en ervaren stadmakers actuele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken.

We vroegen vlogger Jip Heijmerink van My Daily Shot of Culture verslag te doen van een interventie in Zeist waar honderd man op de been waren tijdens een omgevingswandeling. Onder hen waren stadmakers, leerlingen van de vrije school in Zeist, ontwerpers en betrokkenen vanuit de gemeente. Doel van de wandeling was in gesprek te gaan met bewoners van Zeist over onder meer het thema broedplaatsen. Bekijk hieronder de vlog.


 • ook anders werken
  Een nieuwe Open Oproep Anders werken aan stad, dorp en land staat momenteel open. De oproep biedt gemeenten de mogelijkheid om met inzet van ontwerpkracht lokale partners te activeren en samen met het lokale netwerk, vanuit een integrale ontwerpbenadering, aan de slag te gaan met actuele sociaal-ruimtelijke opgaven in de eigen gemeente. Deadline voor indienen is 10 maart 2020.

  Alvast beginnen met anders werken? Zorg dan in elk geval voor het volgende:
  Werk bottom-up en laat initiatieven vanuit de bewoners komen; de denkkracht van de samenleving is namelijk groot. Zorg vervolgens dat er een proces van co-creatie op gang komt.
  Luister. Neem de tijd. Vaak ligt er onder de eerste vraag een tweede verborgen. Die komt pas naar boven als je de tijd neemt om te gaan zitten en echt te luisteren. Daarvoor is de omgevingswandeling een goed instrument.
  Laat de creativiteit toe. Gemeenten én bewoners zijn gewend aan de gebaande paden. Betrek creatieve ontwerpers. Doeners die inspireren en met onorthodoxe interventies tot nieuwe oplossingen komen. Dat is de essentie van anders werken.