<
actueel / nieuws

Architectuur- en ontwerpbeleid 2012+

07 november 2011

Het kabinet werkt aan een nieuwe visie op architectuur en ruimtelijk ontwerp als opvolger van de huidige visie Een cultuur van ontwerpen (2009-2012).

Het artikel 'Het verschil maken' reflecteert op de startbijeenkomst van het Architectuur- en ontwerpbeleid 2012+ op 20 oktober jl. in Den Haag. Joachim Declerck gaat in zijn column in op de toekomst van het Nederlandse - in relatie tot het Vlaamse - architectuur- en ontwerpbeleid.

Bijeenkomsten
Aansluitend op de startbijeenkomst van 20 oktober organiseren de ministeries OCW en IenM opnieuw drie open bijeenkomsten over het toekomstig architectuur- en ontwerpbeleid 2012+.

woensdag 9 november
woensdag 16 november
donderdag 17 november
tijd: 15 uur tot 18 uur
locatie: Ministerie van IenM, Rijnstraat 8 Den Haag

Oproep: praat mee
Voor deze middagen zonder dichtgetimmerde agenda, wordt gevraagd om uw actieve deelname. Neem een voorschot op een inhoudsgedreven ruimtelijke ontwerpagenda voor Nederland ten behoeve van actualisering van het Architectuur- en ontwerpbeleid 2012+ en deel uw ideeën.

Input
Er bestaat de mogelijkheid om een inhoudelijke bijdrage/oproep ten behoeve van de ontwerpagenda in maximaal twee PowerPointsheets in te dienen. U krijgt dan 60 seconden om uw bijdrage te presenteren aan tafelgenoten als input voor een brainstormsessie.

Gastheer en gesprekleider Henk Ovink (plv DG Ruimte& Water, directeur Ruimtelijke ontwikkeling).

Aanmelden
hanneke.mostert@minienm.nl

  • downloads