<
actueel / nieuws

Architectuur @ Stimuleringsfonds

04 september 2014

Het Stimuleringsfonds organiseert op woensdagmiddag 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. De bijeenkomst is voor architecten en andere spelers in het veld. Welke tendensen zijn er binnen de architectuurpraktijk te onderscheiden? Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? Hoe kan het fonds het beste blijven bijdragen en ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van het veranderende veld? De middag bestaat uit twee blokken met korte presentaties van sprekers, waarna een gesprek volgt onder leiding van Ruben Maes.

Op woensdag 1 oktober organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. Verschillende partijen, waaronder architecten, experimenteren met nieuwe vormen en rollen in de praktijk. Er wordt onder meer gekozen voor specialisatie, voor cross-overs met andere disciplines, voor het verkennen van nieuwe werkterreinen en sommigen stellen het ambacht centraal. Tijdens deze bijeenkomst wil het fonds samen met het veld deze en andere benaderingen van de veranderende beroepspraktijk bespreken en de opgedane kennis en ervaring uitwisselen. Tijdens de bijeenkomst is veel ruimte voor bijdragen van het publiek. De verzamelde inzichten en ideeën dragen bij aan de evaluatie van de subsidieregelingen.

Programma
14.00 - 14.10 welkomstwoord Janny Rodermond
14.10 - 15.30 blok 1 - Crossovers, ambacht en nieuwe werkterreinen
15.30 - 15.50 pauze
15.50 - 16.30 blok 2 - De veranderende praktijk en kennisontwikkeling
16.30 - 17.30 afronding

Aanmelden
Aanmelden is verplicht via architectuur@stimuleringsfonds.nl o.v.v. '1 oktober 2014'. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zineb Seghrouchni, adjunct secretaris Architectuur, via Z.Seghrouchni@stimuleringsfonds.nl of 010-431600.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur in de IJzaal van de Tolhuistuin, Buiksloterweg 5c, in Amsterdam. Vanaf Amsterdam Centraal (achteruitgang) is de Tolhuistuin goed te bereiken met de pont Buiksloterwegveer. De ingang is aan het IJ, via de rode trap en het terras loopt u naar de IJzaal. Ontvangst vanaf 13.30 uur, met aansluitend een borrel.

 • Blok 1 - Crossovers, ambacht en nieuwe werkterreinen

 • Rick ten Doeschate - The Cloud Collective
  The Cloud Collective is een collectief van ontwerpers dat de krachten bundelt en ieders netwerk inzet bij verschillende typen projecten. Kenmerkend hierbij is dat The Cloud Collective in staat is om snel multidisciplinaire teams te vormen en zo de architectuur vanuit verschillende invalshoeken – van big data tot interieur – weet te benaderen. Rick ten Doeschate bespreekt Valuelab, een onderzoek naar herbestemming als gebiedsopgave.

  Marnix van der Meer - Zecc Architecten
  Zecc Architecten is gevestigd in Utrecht en heeft een portfolio opgebouwd met herbestemming, nieuwbouw en interieur vanuit een sterke ambachtelijke insteek. In haar dagelijkse praktijk probeert Zecc experiment en onderzoek een natuurlijk onderdeel te laten zijn. Casus: Herbestemmen als ambachtelijke opgave.

  Marco Vermeulen - Studio Marco Vermeulen
  In Vermeulen's praktijk is vaak de vraagstelling onderwerp van onderzoek. Hierin worden nieuwe werkterreinen verkent en creëert hij al doende een positie voor zichzelf als ontwerper in deze terreinen. Deze manier van werken maakt dat Studio Marco Vermeulen de ruimtelijke agenda mee vormgeeft. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt Vermeulen het project Biobased Delta.
 • Blok 2 - De veranderende praktijk en kennisontwikkeling

 • Jarrik Ouburg - Office Jarrik & Ouburg & Academie van Bouwkunst Amsterdam
  Aglaée Degros - Artgineering & Roland Rainer ch. Academy of fine arts Vienna
  Aan de hand van twee casi gaan Ouburg en Degros in op de kansen voor kennisontwikkeling in de praktijk en de wisselwerking tussen praktijk en ontwerponderwijs in binnen- en buitenland.