<
actueel / nieuws

Atelier Kustkwaliteit Kustweken

04 juni 2013

Hoe kan de lange termijn investering in de veiligheid van de Nederlandse kust worden gecombineerd met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het versterken van de lokale economie? Met die vraagstelling ging Atelier Kustkwaliteit in 2011 van start. Tijdens de Kustweken - die van 4 mei tot 21 juni in diverse kustplaatsen worden georganiseerd - worden de resultaten van twee jaar Atelier Kustkwaliteit aan het grote publiek gepresenteerd.

Het Atelier is opgezet als een platform waarin de expertise van kennisinstituten en de praktijkervaring van (lokale) overheden en marktpartijen elkaar zouden ontmoeten en versterken. In de afgelopen twee jaar zijn circa 40 multidisciplinaire atelierbijeenkomsten georganiseerd, waarin via kennisuitwisseling en ontwerpend onderzoek nieuwe integrale lange termijn visies zijn ontwikkeld voor de Nederlandse kust (horizon 2100).

De resultaten zijn vastgelegd in een slotpublicatie en worden getoond in een reizende expositie die onder andere bestaat uit een 7 meter lange maquette van de Nederlandse kustzone met een videoprojectie die de dynamiek van dit aaneengesloten systeem weergeeft. De tentoonstelling is te zien in de bij het onderzoek betrokken provincies Zeeland (Middelburg), Zuid-Holland (Den Haag) en Noord-Holland (Bergen). Rond de expositie is een wisselend randprogramma opgezet. De academische afsluiting vindt plaats bij de TU Delft.

Bezoek de website voor het volledige programma.

>> Slotpublicatie

Videoprojectie: