<
actueel / nieuws

Atelier Zevenkamp

13 december 2011

Herstructurering van de jaren 70 en 80 wijken is een onderwerp waarnaar steeds meer aandacht uitgaat. Woonbuurten uit deze tijd kampen met ruimtelijke en sociale vraagstukken. Het relatieve succes van deze wijken kan omslaan in achteruitgang als niet tijdig wordt nagedacht over aanpassingen en verbeteringen voor een duurzame toekomst.

Reinventing Zevenkamp
is een ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van duurzaamheid op verschillende stedenbouwkundige schaalniveaus in de bestaande stad. Atelier 7Up, een samenwerkingsverband tussen Ruimtelab 2, Krill, Paul de Graaf en BVR, heeft verschillende benaderingen van duurzame stedenbouw op de locatie Zevenkamp uitgeprobeerd. Door zowel het ecosysteem, de materiaal- en energiestromen en het ooghoogte perspectief van de bewoners centraal te stellen, is een breed palet aan concrete voorstellen ontwikkeld.

Instrument
Dit heeft geleid door oplossingen die niet alleen interessant zijn voor de Rotterdamse wijk Zevenkamp, maar die ook toegepast kunnen worden in andere jaren 70 en 80 wijken. In de publicatie staan vijftig oplossingen, die in samenspraak met betrokkenen kunnen leiden tot geschikte maatregelen. De gehele set vormt een instrument dat locatiespecifiek kan worden ingezet.

In 2009 verleende het SfA een subsidie voor het ontwerpend onderzoek Atelier 7UP, Reinventing Zevenkamp. De publicatie is hier te downloaden.