<
actueel / nieuws

Beijing Design Week 2013: Towards 2050: Developing a Sino-Dutch Approach for Sustainable Urbanisation

26 september 2013

Towards 2050 van bureau Venhoeven CS brengt Nederlandse en Chinese professionals op het gebied van stedelijke ontwikkeling, particulieren en overheidsorganisaties, samen. Tijdens een serie workshops discussiëren deze planners, architecten, vormgevers, beleidsmakers en ontwikkelaars over de huidige en toekomstige stedelijke vraagstukken om te komen tot scenario's en modellen voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. De Beijing Design Week 2013 is het platform voor de eerste serie workshops. Daarna volgen andere Chinese steden.

Fengtai district is het studiegebied voor de vijfdaagse workshop in Beijing. Drie testgebieden zijn hier aangewezen – Fengtai Station, Yongding River en Hadongmen – in samenwerking met de Chinese partner in Beijing, Beijing Institute for Architectural Design (BIAD).

Nederlandse deelnemers: Ir. Ton VENHOEVEN (delegation leader) Principle architect and urban planner VenhoevenCS architecture+urbanism, Ton SCHAAP (expert) Senior urban planner City of Amsterdam, Ir. Eric VAN DER KOOIJ (expert) Head of the Metropolitan team City of Amsterdam, MSc. Boudewijn ALMEKINDERS (expert) Founder/partner landscape architect OKRA landscape architects, dr. ir. Saskia VAN VUREN (expert) Flood Risk Management expert HKV Consultants, drs. Vivienne BOLSIUS (expert) Project manager Amsterdam Smart City, Dr. Diego SEPULVEDA (expert) Researcher, associate professor Chair of Spatial Planning & Strategy Delft University of Technology, ir. Merten NEFS (expert) Project manager Design & Research Deltametropolis Association, MSc. Marthijn POOL (expert) Founding architect Space and Matter, ir. Bart REUSER (expert) Founder architect Next architects, MLa. Philomene VAN DER VLIET (expert) Founder landscape architect Vlietlandscapes, MSc. Thijs VAN SPAANDONK (coördinator) Urban planner VenhoevenCS architecture+urbanism.

Chinese deelnemers: Professor Wu Chen, Beijing Institute for Architectural Design; Mr Yang Lei, Deputy Director CMoDA; Mr Andrew Bryant, Partner Creative Collaboration Limited; Beijing Water Authority; Fengtai Planning Department. O.v.b. deelname vanuit Beijing Transport Development Research Centre; Beijing Municipal Planning Commission; Ministry of Land and Resources; en Mr Alan Beebe, Managing Director, Greentech Initiative; Ms Changhua Wu, Director The Climate Group; Professor Dai Jian, Dean Beijing University of Architecture and Urban planning College; Mr Shi Nan, Vice President Urban Planning Society of China; Mr Jingyo Liang, Principal Approach Architecture Studio; Mr Zhenfei Wang, Principal HHD_FUN Architecture; Mr Yufeng Xu, Head of Department of Energy Conservation, TEDA Eco Center.

Towards 2050 is een voortzetting van het onderzoeksproject Delhi 2050, dat in 2011 en 2012 werd uitgevoerd in opdracht van DutchDFA, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Delhi 2050 verkende de kansen voor een duurzame, langetermijn ontwikkeling van Delhi in een regionale context.

Towards 2050 is een opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en onderdeel van het flankerend beleid van het Programma Internationalisering.

Workshop | locatiebezoek Fengtai district
Maandag 23 september door alle deelnemers
Workshop @ BIAD
Dinsdag 24 tot en met 26 september | locatie: Beijing Institute for Architectural Design (BIAD) office, Nanlishilu 62, Beijing
Officiële presentatie resultaten workshop
Zaterdag 28 september | 14:00 – 16:00, locatie: Gasometer/Tank, 751D-park

website

www.venhoevencs.nl