<
actueel / nieuws

Bezemronde Belvedere: laatste mogelijkheid

02 december 2009

Absolute deadline is donderdag 10 december om 13.00 uur.

Met het beëindigen van het Belvedereprogramma houdt ook de Regeling projectsubsidies Belvedere op te bestaan. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur biedt nog eenmaal de gelegenheid om eerder afgewezen subsidieaanvragen opnieuw voor te leggen aan de adviescommissie Belvedere. Dit kan door een herziene aanvraag in te dienen, of door in een toelichtende brief om een herbeoordeling te vragen.

De vergadering van de adviescommissie zal plaatsvinden op
15 december. Voor meer informatie over de te volgen procedure verwijzen we naar de subsidiepagina.