<
actueel / nieuws

Bijdragen voor internationale projecten

16 december 2009

Voor projecten die Nederlandse architectuur en stedenbouw internationaal profileren of een internationale kennisuitwisseling inhouden, heeft het Stimuleringsfonds voor Architectuur apart budget beschikbaar. Dit kan binnen de Deelregeling voor Internationale projecten 2010-2012.

Vanaf 1 januari 2010 is het mogelijk om voor manifestaties in het buitenland, zoals tentoonstellingen, workshops, symposia en lezingen, een financiële bijdrage aan te vragen. Ook is het mogelijk om voor vertalingen van Nederlandstalige publicaties, tijdschriften of films een beroep te doen op dezelfde deelregeling voor internationale projecten.
Internationaal onderzoek daarentegen is ondergebracht bij de deelregeling Onderzoek en Ontwerp. Voor internationale projecten in Nederland biedt de basisregeling Architectuur mogelijkheden om een financiële bijdrage te vragen.
Sinds 2003 heeft het SfA de beschikking gehad over een deel van de HGIS-cultuurmiddelen, een budget van de Ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken voor internationaal cultuurbeleid. Met deze middelen heeft het SfA een aparte regeling voor internationale projecten gevoerd. Vanaf 2009 is het Ministerie van OCW verantwoordelijk voor het Internationaal Cultuurbeleid in samenspraak met de staatsecretaris voor Europese Zaken. Zij hebben voor dit beleid een apart budget beschikbaar gesteld. Het SfA krijgt jaarlijks 300.000 euro tot haar beschikking voor de Deelregeling voor Internationale projecten 2010-2012.