<
actueel / nieuws

Bijeenkomst Ruimte voor de Tussenmaat

11 februari 2013

Prins Hendrikkade 600, Amsterdam

Op vrijdag 8 maart vanaf 13.00 uur organiseerden de Gemeente Amsterdam (team Zelfbouw), het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en ARCAM een themabijeenkomst over de Tussenmaat. Het verslag van de middag is hier terug te lezen.


Kleinschalige projecten zijn in de bouwpraktijk van de ons omringende landen een succesvol verschijnsel. Deze praktijk is ook voor Nederland aantrekkelijk nu de crisis de bouwsector bijna heeft stilgelegd. Kernpunten uit het onderzoek Ruimte voor de Tussenmaat, gepubliceerd in Lay-out #21, bieden kansen voor kleinschalige projecten, alternatieve ontwikkelprocessen en aandacht voor woonkwaliteiten.

Kleine schaal
In de bouwpraktijk van de ons omringende landen zijn kleinschalige projecten een gangbaar verschijnsel. De maat tussen een individueel huis en bouwblok in, leidt daar tot een gestage stroom van vaak rijke architectuur. Woonkwaliteiten als hoge verdiepingen, goede daglichttoetreding, zorgvuldig vormgegeven overgangen tussen privé en openbaar maar ook (pragmatische) collectieve ruimtes en een open relatie met de stad, zijn opvallende kenmerken.

Ontwikkelen
In Nederland is tussenmaat-architectuur weinig florerend. Woningbouw is hier sinds de wederopbouw vooral grootschalig en seriematig, met een kapitaalkrachtige ontwikkelaar in de hoofdrol. Maar de financiële crisis heeft omstandigheden geschapen waarin de tussenmaat een veelbelovende nieuwe manier is om de stad te (blijven) ontwikkelen. Door te experimenteren met andere ontwikkelprocessen. Door veronachtzaamde kwaliteiten weer een plek te geven. Door gehoor te geven aan de vele 'niches' op de woningmarkt en het vak van de architect te verbreden.

Tussenmaat
In kort bestek worden de kernpunten gepresenteerd uit het onderzoek Ruimte voor de Tussenmaat (uitgevoerd met steun van het Stimuleringsfonds). Architecten uit Vlaanderen en Duitsland vertellen over hun werkwijze en presenteren inspirerende voorbeelden uit eigen werk. Een rondetafelgesprek biedt gelegenheid om nader in te gaan op verrassende kwaliteitsaspecten, de organisatie van tussenmaat-projecten en de eisen die daarbij worden gesteld aan de rol van de architect.

Het verslag van de middag is hier terug te lezen.

Programma:

13.15
Deur open

14.00
Welkomstwoord en inleiding
Michiel van Iersel (moderator/dagvoorzitter)

14.10
Kwaliteiten en processen van de tussenmaat
Annet Ritsema (Bureau Ritsema, tevens lid onderzoeksteam Ruimte voor de Tussenmaat)

14.30
Good news from Germany
Sacha Zander (zanderroth Architecten, Duitsland) – onder voorbehoud

15.00
Goed nieuws uit Vlaanderen
Peter Kint (KPW architecten, België)

15.30
Pauze

16.00
Start rondetafelgesprek, met Maarten van Poelgeest (wethouder van Ruimtelijke Ordening en Grondzaken), Marianne Loof (LEVS architecten, Voorzitter Com. Welstand en Monumenten Amsterdam (CWM)), Edwin Oostmeijer (Edwin Oostmeijer projectontwikkeling), Peter Kint (Peter Kint architecten, België), Vincent Kompier (Zelfstandig onderzoeker, tevens lid onderzoeksteam Ruimte voor de Tussenmaat)

Circa 17.15
Afronding discussie, aansluitend borrel

Locatie:
De theaterzaal van CREA, Nieuwe Achtergracht 170 te Amsterdam.

website

www.arcam.nl