<
actueel / nieuws

Binnen in de stad

03 december 2012

Waar ligt de grens tussen publiek en privé? Zonder erbij stil te staan, lopen we dagelijks door 'publieke interieurs', zoals bibliotheken, stations en winkels. Strikt genomen zijn het geen openbare ruimten, maar zo gebruiken we ze wel. Stedenbouwkundige Matthijs de Boer onderzocht dit grensgebied tussen buiten en binnen, tussen publiek en privé.

We schuilen er voor de regen, ontmoeten er anderen, gebruiken het als doorgang naar een andere plek of nemen er een pauze. Daarmee dragen publieke interieurs in belangrijke mate bij aan de dynamiek van de stad. Het onderzoek heeft geresulteerd in een rijk geïllustreerd boek met analyses en beschouwingen van de architectuur van publieke interieurs en de wijze waarop ze zijn opgenomen in het stedelijk weefsel. Vanuit de historie blijken niet alle publieke interieurs bestand tegen maatschappelijke veranderingen, maar actuele ontwikkelingen, zoals 'het nieuwe werken' en de veranderende winkelcultuur bieden ook nieuwe mogelijkheden. De presentatie van het boek vond plaats in de Rotterdamse Schouwburg.

>> Website

Dit project werd ondersteund door het Stimuleringsfonds vanuit de deelregeling Stedenbouw.
>> Project Binnen in de Stad