<
actueel / nieuws

Boter bij de vis

03 juni 2015

The Cloud Collective, werkend landschap en transition LAB

Boter bij de vis is een ontwerpend onderzoek naar een nieuwe benadering van de voedselvoorziening. Het team stelt dat het verknopen van globale voedselketens aan specifieke locaties en regio's in Nederland nieuwe typologieën en inzichten kan opleveren. Er wordt onderzocht hoe onderdelen uit veelal geïsoleerde ketens van de globale voedingsindustrie kunnen worden ingezet voor het creëren van regionale knooppunten. Het team ziet potentie in deze knooppunten als etalages van de nieuwe duurzame toekomst van onze voedselvoorziening. Het onderzoek bestaat uit 5 stappen; inzichtelijk maken van ketens, bestaande knooppunten identificeren, ontwikkelen van prototypes, selectie case studies en het ontwikkelen van een raamwerk voor de ontwikkeling van knooppunten. Het team dat functioneert als ontwerplaboratorium betrekt expertise uit het bedrijfsleven van de gekozen ketens; de Greenery voor groente en fruit, Royal Friesland Campina voor zuivel, Anova Seafood voor vis en SARIA voor de insectenketen.