<
actueel / nieuws

Broadening Horizons...

10 mei 2012

'¦ is de titel van een Engelstalige brochure van het SfA over de mogelijkheden van de Deelregeling Internationale Projecten voor ontwerpers in binnen- en buitenland.

Internationale kennisuitwisseling over ruimtelijke opgaven is belangrijk, vindt het fonds. Talentvolle ontwerpers krijgen daarom de gelegenheid zich in het buitenland te presenteren of in samenwerking met internationale partners een project te initiëren.

Broadening Horizons beschrijft de resultaten van verschillende uiteenlopende en succesvolle projecten die met subsidie van het fonds zijn gerealiseerd. Negen interviews met initiatiefnemers – zoals Antoni Folkers (ArchiAfrika), STEALTH.unlimited, Malkit Shoshan (F.A.S.T), Caroline Bos (UNStudio), Monique Ruhe (hoofd internationaal cultuurbeleid OCW) en Ferdinand Dorsman (cultureel attaché Nederlandse ambassade New York) – gaan dieper in op de doorwerking van deze projecten en hun betekenis voor de internationale profilering van de Nederlandse architectuur en stedenbouw.

Hiermee wijst de publicatie indirect op het belang van het internationaal cultuurbeleid. In directe zin wil het SfA nieuwe aanvragers inspireren (ook) hun grenzen te verleggen.
Heeft u interesse in Broadening Horizons, stuur dan een mail naar sfa@architectuurfonds.nl