<
actueel / nieuws

Budget Meerjarige Programma's ruim overvraagd

28 april 2016

Dertien april was de sluitingsdatum voor de regeling Meerjarige programma's, een regeling gericht op het versterken van het ecosysteem van culturele instellingen d.m.v. twee- of vierjarige subsidies. Er zijn 28 aanvragen in behandeling genomen. Het betreft 10 aanvragen voor 2 jarige programma's en 18 aanvragen voor 4 jarige programma's. Het beschikbare budget is twee keer overvraagd.

Binnen de creatieve industrie is een groot aantal, voornamelijk kleinschalige, culturele instellingen werkzaam. De Deelregeling Meerjarige programma's biedt deze instellingen de mogelijkheid om twee- of vierjarige subsidies aan te vragen. Juist de vierjarige ondersteuning biedt excellente culturele instellingen meer financiële continuïteit, waardoor ruimte ontstaat voor langdurige samenwerkingsverbanden, inhoudelijke verdieping en meerjarige cofinanciering. Maar ondanks de ambitie van het fonds om de culturele infrastructuur te versterken in hun vrije experimenteer- en onderzoeksruimte en hun (vak)publieke taak, staat het beschikbare budget sinds de bezuinigingen van 2013 onder druk. In het cultuurbeleid 2017-2020 is deze situatie niet opgelost. Bij het Stimuleringsfonds is het budget niet uitgebreid, zodat er in de komende jaren moet worden gewerkt met dezelfde budgetten als voorheen.

28 aanvragen
Er zijn 28 aanvragen van culturele instellingen op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur in behandeling genomen; 7 aanvragen op gebied van architectuur/stedenbouw, 6 aanvragen op gebied van vormgeving en 15 op gebied van e-cultuur. De 11 instellingen die in de periode 2015/2016 ondersteuning hebben ontvangen vanuit de deelregeling Meerjarige programma's hebben wederom allen aangevraagd. Daarnaast hebben 17 instellingen een aanvraag ingediend die niet eerder zijn ondersteund vanuit deze regeling. Wel zijn de meeste van hen eerder ondersteund vanuit andere regelingen via projectsubsidies of een 1 jarig programma.

11,1 miljoen beschikbaar
Het totaal aangevraagde bedrag is ruim 21 miljoen. Het beschikbare budget is 11,1 miljoen voor de gehele beleidsperiode 2017-2020. Dit betekent dat het budget twee keer is overvraagd.

In juni zal over de gehonoreerde programma's worden bericht.