<
actueel / nieuws

Chris van Langen programmaleider Ruimtelijk Ontwerp bij Stimuleringsfonds

06 juli 2021

Per 1 oktober 2021 start Chris van Langen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie als programmaleider binnen het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp.

Na zijn studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven ging Chris bij de stedenbouwkundige dienst van de Gemeente Rotterdam werken, waar hij 17 jaar bleef. De afgelopen 17 jaar werkte hij aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, waarvan 13 jaar als directeur.

Chris van Langen: 'Bij de gemeente en op de Academie is me steeds duidelijker geworden dat het (ruimtelijk) ontwerp een belangrijke rol kan spelen bij het nadenken over, tegemoet treden van en het formuleren van oplossingsrichtingen voor grote maatschappelijke opgaven. Vooral de kracht en betekenis van ontwerpend onderzoek dient vanuit dat perspectief gekoesterd, doorontwikkeld en breed gedeeld te worden. Daar wil ik heel graag aan bijdragen vanuit het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp en ik heb dan ook heel veel zin om in oktober aan de slag te gaan.'

'De kracht van het ontwerp zal vooral zichtbaar worden door de resultaten van de verschillende open oproepen van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024 met elkaar te verbinden en te delen met alle betrokken partijen.'

Dit Actieprogramma betreft een gezamenlijk initiatief van het ministerie van BZK en het ministerie van OCW om de inzet van ruimtelijk ontwerp bij complexe transitieopgaven te versterken. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is als uitvoeringspartner binnen het Actieprogramma verantwoordelijk voor het stimuleren van lokale en regionale initiatieven. Het Stimuleringsfonds biedt binnen dit programma coalities van ontwerpers, lokale en regionale overheden, waterschappen, gebiedsontwikkelaars, maatschappelijke organisaties, ondernemers, (collectieven) van burgers en/of kennisinstellingen subsidiemogelijkheden om nieuwe samenwerkingen aan te gaan die op de uitdieping van de thematisch beschreven ontwerpopgave zijn gericht.

De eerste open oproep voor voorstellen voor het thema Prachtige productielandschappen werd inmiddels gepubliceerd. Met een budget van € 2,4 miljoen per jaar zal het Stimuleringsfonds zo in de komende vier jaar jaarlijks vele projecten ondersteunen.

Foto: Janita Sassen