<
actueel / nieuws

Coalitie Stad van Nederland

14 juli 2011

Vorige week is in het heropende Nederlands Architectuurinstituut het officiële startschot gegeven aan de coalitie van Stad van Nederland. Het NAi organiseert als onderdeel van de nieuwe vaste opstelling een aantal platformbijeenkomsten waarin verschillende thema's uit de bouwpraktijk van het bouwen aan de Stad worden belicht. Het SfA is een van de partners die inhoudelijk en financieel bijdragen.

In het vernieuwde NAi is de permanente presentatie Stad van Nederland te zien. Een tentoonstelling gericht op een breed publiek waarin het leven in de stad centraal staat. Uitgaande van de vraag: wat maakt een stad prettig, is gekozen bewoners zelf aan het woord te laten. Zes bewoners geven hun visie op de stad, op hun leefomgeving en denken na over de rol van architectuur daarin. SfA is een van de coalitiepartners van de tentoonstelling waarmee het NAi het gesprek wil aangaan over de inrichting van de stad. In de debatten, die vanaf het najaar 2011 in het NAi worden georganiseerd, daagt het NAi verschillende partijen uit de Nederlandse bouwwereld en bezoekers uit om verder te kijken naar de toekomst van de stad.
Stad van Nederland is financieel mede mogelijk gemaakt door BankGiro Loterij, SNS Reaal Fonds, VSB Fonds, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Ballast Nedam, Bouwend Nederland, Dura Vermeer, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Haag Wonen, Havensteder, TBI, Vestia, VolkerWessels.

Voor meer informatie over de lezingen en debatten van het NAi, kijk op www.nai.nl.