<
actueel / nieuws

Code Cultuurfondsen

25 april 2013

In samenwerking met de andere landelijke cultuurfondsen is de Code Cultuurfondsen gemoderniseerd.

In samenwerking met de andere landelijke cultuurfondsen – Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – is de Code Cultuurfondsen gemoderniseerd. Deze treedt per 1 mei in werking en vervangt de bestaande gedragscode cultuurfondsen uit september 2008. De Code Cultuurfondsen waarborgt transparantie van beleid, zorgvuldige samenstelling van commissies en vermijding van belangenverstrengeling. In de nieuwe gedragscode zijn uitgangspunten opgenomen die bijdragen aan een goede uitoefening van de publieke taak en waarop de fondsen door de aanvrager kan worden aangesproken. Zes beginselen zijn belangrijk:

1. Integriteit en onpartijdigheid

2. Openheid

3. Betrokkenheid van stakeholders

4. Kwaliteit van dienstverlening

5. Evaluatie

6. Verantwoording