<
actueel / nieuws

Crowdfunded publicatie en debat - Duurzaamheid is Bullshit

26 april 2012

HKB stedenbouwkundigen onderzocht hoe biomassavergisting de kwaliteit van het landelijk gebied kan verbeteren. Om de verspreiding van de onderzoeksresultaten te financieren maakt HKB gebruik van 'crowdfunding'. Geïnteresseerden (overheden en bedrijven) kunnen zich via een zelfopgezet platform inschrijven voor het afnemen van de publicatie en/of het kopen van een lezing en discussie over het onderzoek. Deze opzet sluit aan bij de wereldwijde opkomst van crowdfunding projecten, zoals het bekende Kickstarter.com.

Het platform HKBU is door het bureau opgezet om te experimenteren met alternatieve financierings- en onderzoeksmethoden in stedelijke ontwikkeling. Het verdiepen en verspreiden van het onderzoek 'Duurzaamheid is Bullshit' is één van de eerste testcases van het platform. De regie op het platform ligt voorlopig bij HKB stedenbouwkundigen. Bij succes kan het platform eventueel op eigen benen komen te staan, zodat op termijn ook andere projecten kunnen worden aangemeld.

website HKBU