<
actueel / nieuws

Cultureel erfgoed kan niet zonder eigentijdse cultuur

16 december 2010

Het SfA werkt bij de uitvoering van het Belvedereprogramma nauw samen met CLUE – Research Institute for the Heritage and History of the Cultural Landscape and Urban Environment. Vooral de nadruk op een veelzijdige bestudering van cultureel erfgoed zien beide organisaties als de beste voedingsbodem voor een verantwoorde herbestemming van erfgoed.
Deze week verscheen de omvangrijke publicatie Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed. Hierin zijn tien jaar onderzoek en ervaring gebundeld; kennis en inzichten die verrijkend is bij de aanpak van de grote transformatieopgaven.

Bij de presentatie hield Janny Rodermond een pleidooi om het erfgoed niet te isoleren van de ontwerpcultuur.

  • downloads