<
actueel / nieuws

Cultuur in Beeld 2013: denk mee, doe mee

26 augustus 2013

Op maandag 25 november organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de derde keer de conferentie Cultuur in Beeld. Het thema voor dit jaar is: 'De kracht van cultuur'. Het Ministerie van OCW nodigt uit ideeën in te dienen voor interessante lezingen en workshops.

De cultuursector is een nieuwe fase ingegaan. Maatschappelijke en economische veranderingen zorgen voor een nieuwe relatie tussen kunst en cultuur, overheid en samenleving. Er is een groeiende behoefte aan onverwachte samenwerkingsverbanden, nieuw perspectief en creativiteit van autonome denkers om hieraan richting te geven.

Draag bij aan het programma van de conferentie
Om uw ervaringen, nieuwe initiatieven en vragen die hiermee gemoeid gaan in kaart te brengen, vraagt het Ministerie van OCW om uw inbreng. Dat kan op twee manieren:

Meld u aan en geef daarbij uw belangstelling aan voor de inhoud van het programma
Dien uw eigen programmavoorstel in. Vanuit uw ervaring en expertise weet u als geen ander welke sprekers, projecten en onderwerpen op dit moment relevant zijn.

Dus:
Wilt u een onderwerp of thema voor een debat inbrengen?
Zijn er ervaringen, vragen of successen die u wilt delen?
Welke interessante spreker wilt u graag horen en zien?

Voorstellen indienen
Voorstellen kunnen op www.cultuurinbeeld.nl worden ingediend tot dinsdag 17 september 2013.

website

www.cultuurinbeeld.com