<
actueel / nieuws

Cultuur in soorten en maten

11 februari 2010

In het maatschappelijk debat en in de media worden culturen vaak impliciet gewaardeerd. Regionale en nationale cultuur zijn gestegen op de ladder ten koste van 'vreemde' culturen. Historische cultuur en volkscultuur krijgen meer sympathie dan eigentijdse cultuur en het onderscheid tussen hoge en lage cultuur vervaagt. Authentieke cultuuruitingen zijn haast vanzelfsprekend waardevoller dan artificiële. Zo krijgen we binnen de cultuur huismerken, merkloze cultuuruitingen en imitatiemerken, gecategoriseerd als producten in de supermarkt.

Deze aandacht voor het rangschikken van cultuur is ook doorgedrongen in het cultuurbeleid. Het bevorderen van culturele diversiteit heeft een hoge prioriteit. Streven is het emanciperen van de niet-westerse allochtone cultuur. Binnen de overige beleidsterreinen komt deze doelstelling niet terug. Sterker nog, dit is vooral gericht op integratie en aanpassing. In de architectuursector veroorzaakt dit een spagaat. Architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten zijn voor het realiseren van hun ontwerpen mede afhankelijk van overige beleidsterreinen. Het is onmogelijk -en onwenselijk- om de tientallen culturen in de grote steden hun eigen, herkenbare architectuur en publieke ruimte te geven, ontworpen door hun eigen architecten en stedenbouwers. Culturele emancipatie staat niet los van sociaaleconomische gelijkwaardigheid.

Onder het motto 'Cultuur als confrontatie' organiseert het SfA in samenwerking met Erfgoed Nederland en CLUE op 25 maart een symposium over het meten met verschillende maten bij het waarderen van culturen.


Janny Rodermond