<
actueel / nieuws

De biografische keuken van de maatschappij

10 november 2009

De publicatie van het SfA over de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs is klaar. In Geen meter te veel. Agenda scholenbouw spreken acht architecten, die gezamenlijk meer dan vijftig scholen hebben gebouwd, in scherpe bewoordingen hun zorg uit over de kwaliteit van onderwijshuisvesting.

Deze holt achteruit, er is geen duidelijke probleemeigenaar, adequate kennis ontbreekt, het opdrachtgeverschap laat te wensen over en de budgetten zijn structureel te laag. De politieke en maatschappelijke ambities ten aanzien van het onderwijs zijn hoog, maar veel schoolgebouwen voldoen niet als leer-, leef-, en werkomgeving.

12 november presentatie in Emmen
De officiële presentatie van de publicatie vindt plaats in Emmen, waar de drie noordelijke provincies het voortouw nemen in een breed samenwerkingsverband, gericht op het initiëren van integraal onderzoek en het geven van adviezen op maat aan gemeenten en schoolbesturen. Met het initiatief Scholenbouwmeester krijgt de school in de noordelijke provincies een 'probleemeigenaar', een samenwerkingsverband dat de bestaande fragmentatie in financiering, regelgeving en programmering kan opheffen. Juist omdat de provincies geen partij zijn in het krachtenspel waarin de bouw en het onderhoud van scholen terecht is gekomen, kunnen ze deze voortrekkersrol op zich nemen. Bovendien hebben de provincies een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de leefbaarheid. Deze staat in meerdere regio's in het noorden onder druk door krimp.

Decentralisatie
In 1997 heeft de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs gedecentraliseerd. De huisvesting van scholen is terecht gekomen in een moerassige bestuurlijke situatie, die Marc Chavannes treffend heeft omschreven in zijn recente publicatie Niemand regeert. Dit proces is onomkeerbaar. De rijksoverheid zal de verantwoordelijkheid niet terug nemen. Daarom is het noodzakelijk dat andere partijen zich ruimhartig en professioneel over de onderwijshuisvesting ontfermen. Want, zoals Thomas Rau zegt in Geen meter te veel: 'de school is de biografische keuken van de maatschappij'. Daar wordt onze toekomst voorbereid.

Innovatie aanbesteding
Leren van buitenlandse voorbeelden kan het vinden van oplossingen bespoedigen. Zo werkt het bureau Scholenbouwmeester samen met het team van de Vlaamse Bouwmeester bij de introductie van innovatieve aanbestedingsprocedures. Binnenkort gaan de eerste Open Oproepen voor drie nieuwbouwprojecten in Emmen, Hoogeveen en Meppel van start. Groot voordeel van deze opzet is dat vanaf het begin het inhoudelijk gesprek over de samenhang tussen onderwijsprogramma en gebouwde omgeving centraal staat.

Geen meter te veel
Het SfA blijft betrokken bij de activiteiten van de Scholenbouwmeester. Daarnaast heeft het SfA ontwerpend onderzoek geïnitieerd naar de school en de schoolomgeving van de toekomst. Acht teams werken in multidisciplinaire teams. Korte beschrijvingen van de onderzoeken zijn opgenomen in Geen meter teveel die eindigt met een uitvoerige onderzoeksagenda.

De publicatie Geen meter te veel. Agenda scholenbouw is op te vragen via sfa@archfonds.nl

  • downloads