<
actueel / nieuws

De Circulaire Stad

03 september 2013

Om duurzamer te worden moeten steden hun lineaire consumptie patroon – maken, gebruiken, weggooien - omzetten in een meer circulair systeem. Hoe kunnen we collectief ontwerpen voor een circulaire stad, die gebruik maakt van de creativiteit van lokale burgers en sociale innovators? Op 20 september organiseert Pakhuis de Zwijger De Circulaire Stad, onderdeel van de Amsterdam Urban Innovation Week 2013.

In een breed scala aan sociale initiatieven - van zelfbouwers en makers tot stadslandbouw en lokaal delen en lenen - zien we nieuwe ontwerpkwaliteiten als deelbaarheid, verbondenheid, lokaliteit, menselijke maat en ecologische duurzaamheid. Ze laten een nieuwe praktijk van 'sustainist design' zien. Tijdens De Circulaire Stad wordt gekeken naar wat dit betekent voor de verdere ontwikkeling van maatschappelijk en duurzaam ontwerpen. Naast een lezing en discussie zal een ontwerp-workshop worden georganiseerd, waarbij deelnemers in kleine groepen werken aan ontwerpbenaderingen voor lokale sociale innovatie.

Sprekers: John Thackara (Doors of Perception and writer of Plan B), Alastair Fuad-Luke (Aalto Universiteit, Helsinki), Michiel Schwarz (Sustainism Lab), Diana Krabbendam (The Beach) en tal van initiatiefnemers van huidige Amsterdamse stadspraktijken

Amsterdam Urban Innovation Week
De Circulaire Stad is onderdeel van de Amsterdam Urban Innovation Week van 15 tot 21 september. Tijdens deze week zullen Amsterdamse burgerinitiatieven belicht worden die een antwoord formuleren op de economische recessie, de terugtrekkende overheid en de noodzaak om te verduurzamen.

Nieuw Amsterdam en bottom-up
In het kader van de Amsterdam Urban Innovation Week vindt op 16 september onder de naam: Power to the People een dag vol lezingen en workshops plaats. Hier wordt ook de nieuwe magazine van Pakhuis de Zwijger gepresenteerd: Nieuw Amsterdam / Stad in Transitie. In het eerste nummer van Nieuw Amsterdam staan bottom-up initiatieven in de stad centraal.
Het Stimuleringsfonds maakte eerder ook een inventarisatie van bottom-up initiatieven in het kader van De Energieke Stad: www.deenergiekestad.nl

Pakhuis de Zwijger is ondersteund vanuit de Deelregeling Activiteitenprogramma's:
>> Stichting Pakhuis de Zwijger

De Amsterdam Urban Innovation Week is een gezamenlijk initiatief van Pakhuis de Zwijger, PICNIC, Waag Society, Gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

website

www.dezwijger.nl