<
actueel / nieuws

De Energieke Stad

06 augustus 2012

In februari 2013 organiseert het Stimuleringsfonds haar derde jaarlijkse stedenbouw symposium. Dit keer staat de innovatie van de stedenbouwkundige praktijk centraal. Nu de stedelijke groei is teruggevallen staan nieuwe initiatiefnemers op die zelf de stad willen maken; noodgedwongen of omdat ze nu eindelijk de kans krijgen. Maar voor realisering van projecten is vaak wel de medewerking nodig van de traditionele opdrachtgevende partijen, zoals overheden, corporaties en ontwikkelaars. Alleen hun rollen veranderen. Wat dragen bottom-up initiatieven bij aan de variatie in programmering van de stad? Wat zijn de succesfactoren van geslaagde bottom-up initiatieven?

En hoe positioneert de stedenbouwpraktijk zich in deze dynamiek? Staat ze langs de zijlijn? Is ze mede-initiatiefnemer, katalysator?