<
actueel / nieuws

De kracht van ontwerp - column door Syb Groeneveld

15 december 2016

Deze week presenteerden minister Bussemaker van OCW en minister Schultz van Haegen van IenM gezamenlijk de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020: Samen werken aan ontwerpkracht in de Oostserre van de Delftse Faculteit Bouwkunde. Rijksbouwmeester Floris Alkemade blikte tijdens die bijeenkomst terug op 25 jaar architectuurbeleid en haalde daarin een citaat van Simone de Beauvoir (La Vieillesse, 1970) aan: 'Met de manier waarop een maatschappij omgaat met de ouderen, wordt op ondubbelzinnige wijze blootgelegd – vaak zorgvuldig gemaskeerd – wat de ware principes en doelstellingen ervan zijn.' Die zin bleef de hele middag bij me hangen. Wat is tegenwoordig oud en wanneer spreek je over ouderdom? De politieke partij 50plus, die inmiddels in de peilingen een partij van betekenis is, vroeg aan zanger Ben Cramer voor de aankomende verkiezingen het nummer Blijf van mijn poen af, dit is de laatste keer op te nemen.

Is er werkelijk iets fundamenteels mis met de wijze waarop deze samenleving met het geld van iedereen eerder geboren dan 1966 omgaat?

Ik herformuleer graag bovenstaande 50plus-oproep. De zorgopgave voor ouderen start voor mij bij de vereenzaming van de vaak te vroeg gepensioneerden als gevolg van de VUT. Hoe kunnen we de naoorlogse wijken transformeren om de huidige bewoners tot latere leeftijd beter te huisvesten in hun eigen sociale omgeving? Het fonds is daarom samen met onder andere Architectuur Lokaal, IABR, Het Nieuwe Instituut en de Academies van Bouwkunst leadpartner in de Actieagenda. Het juist definiëren van maatschappelijke opgaven is binnen die agenda essentieel. Het fonds zal daarom de komende jaren doorgaan met het uitzetten van Open Oproepen rond urgente vraagstukken die vragen om een interdisciplinaire benadering én om ontwerpkracht.


  • Het fonds heeft veel van deze plannen en ambities beschreven in het beleidsplan dat over twee weken ingaat. Het fonds zet zich de komende periode nog sterker in om de maatschappelijke impact van architectuur, vormgeving en digitale cultuur binnen onderwerpen zoals zorg, onderwijs, verstedelijking en klimaat te vergroten. Vanaf vandaag zijn op de website de details van onze regelingen en ons programma voor het komende jaar te vinden. Tegelijkertijd zullen we ruimte bieden voor reflectie en verdieping om excellentie binnen de verschillende disciplines te bevorderen. Een goed voorbeeld daarvan is Lara Captan. Zij liet onlangs bij de evaluatie van ons vormgevingsbeleid zien wat het creëren van vrije ruimte voor resultaat kan opleveren. Haar Bala Typeface project is een experimenteel project dat drie variaties op het Arabisch schrift ontwerpt waarin moderne letters en traditionele kalligrafische letters samenkomen. Monnikenwerk, met voor Lara als uitgangspunt 'Regels zijn er om gebroken te worden…, maar je moet die regels wel eerst kennen.' Wil je haar presentatie over dit minutieus vormonderzoek terugkijken? Klik dan naar deze video. Haar presentatie start op 1:13:48.

    Hartelijke groet en wellicht zien we elkaar op onze nieuwjaarsreceptie in én samen met Het Nieuwe Instituut.

    Syb Groeneveld
    directeur – bestuurder