<
actueel / nieuws

De narratieve ruimte

16 januari 2013

Bij de vormgeving van tentoonstellingen staan ontwerpers voor de opgave complexe narratieve (verhalende) en wetenschappelijke doelstellingen te vertalen in een aansprekende, ruimtelijke vertelling. Het boek De Narratieve Ruimte plaatst tentoonstellingsvormgeving in een breed theoretisch, praktisch en cultuurhistorisch kader.

Met ruimte, collectiestukken, beelden, tekst, licht, fotografie, film, nieuwe media en interactie kan een tentoonstelling als geen ander medium bezoekers of gebruikers informeren en verleiden, verwondering wekken, betrokkenheid creëren of ervaringen oproepen. In het boek wordt het werkterrein vanuit drie invalshoeken benaderd: theoretisch-filosofisch, vanuit de dagelijkse ontwerppraktijk en cultuurhistorisch. Het is gericht op ontwerpers, maar ook op curatoren en critici, en op mensen uit de wereld van het theater en de architectuur.

Dit project is door het Stimuleringsfonds ondersteund vanuit de deelregeling Architectuur.
>> Project Narratieve ruimtes

website

www.010.nl