<
actueel / nieuws

De Spontane Stad

10 november 2011

Het Manifest De Spontane Stad van Urhahn Urban Design is een uitgesproken opvatting over gebiedsontwikkeling in deze tijd. Het concept gaat uit van het creëren van publieke waarde – gedeelde ambities, vanuit bewonersinitiatief en flexibiliteit.

Duizenden bewoners, ondernemers en verenigingen willen zich inzetten voor verbetering van de eigen leefomgeving. Kleinschalig initiatief is de aanjager, waardoor een verouderd bedrijventerrein, stadsrand of krachtwijk zich alsnog ontwikkelt. Om De Spontane Stad in praktijk te brengen heeft het bureau onder andere een workshop in OAXACA, Mexico georganiseerd: De Spontane Stad als ruimtelijke strategie.

Workshop OAXACA
Het doel van de zesdaagse workshop was om een aanzet te geven voor een duurzame toekomstvisie, gebaseerd op de cultuurhistorische kwaliteit van de stad Oaxaca de Juárez. Er is samengewerkt in groepjes van ambtenaren, studenten en andere betrokkenen bij de stadsontwikkeling. Vanuit het thema publieke waarde zijn ideeën ontwikkeld voor drie opgaven, het historische centrum, de Rio Atoyac en de informele nederzettingen.

Resultaten
De workshop heeft een aantal ideeën en concepten gegenereerd. Deze specifieke ontwerpen zijn in openbare sessies besproken met inwoners. De workshop kreeg veel aandacht in de Mexicaanse pers en heeft een aantal goede ideeën opgeleverd. Vanwege het succes van de workshop, bestudeert de gemeente Oaxaca de mogelijkheid om een van de visies uit te voeren. UUD en MAP, met wie de workshop is uitgevoerd, werken samen hieraan verder.

De workshop is tot stand gekomen met steun van het SfA, in de Deelregeling Internationale projecten.

De eerstkomende sluitingsdatum voor de volgende ronde is 7 januari 2012. De Deelregeling is bedoeld om internationale kennisuitwisseling over ruimtelijke opgaven te bevorderen.