<
actueel / nieuws

De zoetwatercoöperatie

03 juni 2015

Wolbert van Dijk, Joppe Veul en Paul van Dijk

Landschapsarchitecten Wolbert van Dijk, Joppe Veul en Paul van Dijk stellen dat verzilting een van de grootste bedreigingen voor de voedselproductie in Nederland is, omdat het tot minder bruikbare landbouwgronden leidt. Het team zet een onderzoek op in Noord-Beveland, waar het probleem van verzilting het meest urgent is. Het gebied wordt gekenmerkt door grootschalige landbouw, omringd door de Oosterschelde en het Veerse Meer, met aan de randen een concentratie van kleinschalige gemengde bedrijven met ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie. Vanuit een waterstrategie wordt onderzocht hoe het voedselproductielandschap kan transformeren. Het onderzoek start met het vormen van een zoetwatercoöperatie waarin nauw wordt samengewerkt met een groep agrariërs uit de regio. Met hen onderzoekt het team hoe de ontwikkelde methodes in de praktijk werken. Daarbij monitort het team onder andere de teeltverandering, opbrengst en zoetwaterbeschikbaarheid. De landschapsarchitecten werken samen met Deltares, waterschappen, beleidsmakers en agrariërs.