<
actueel / nieuws

Deelnemers Studio for Unsolicited Architecture, Design & E-Culture bekend

28 augustus 2012

Het SfA en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) presenteren drie nieuwe teams die vanaf september onder de vleugels van de Studio for Unsolicited Architecture, Design & E-Culture hun onderzoeksvoorstel gaan uitwerken. De voorstellen zijn uit vijftig inzendingen geselecteerd door een gezamenlijke selectiecommissie. De commissie vond de vraagstelling en gekozen onderzoeksopzet van de drie voorstellen verrassend en op een actuele manier inspelen op maatschappelijke behoeften. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze elk op zoek gaan naar de wijze waarop het ontwerp het versplinterd landschap van consumenten, probleemeigenaren en pioniers kan samenbinden en vernieuwen.

Een gebouw dat zichzelf bouwt en door jezelf gebouwd wordt. Dat is het uitgangspunt van het onderzoeksvoorstel 'Self Building Building' van Tomasz Jaskiewicz, Lilet Breddels, Alexander Zeh en Karen van der Moolen. Het project beoogt zowel eindgebruikers als opdrachtgevers bij het maakproces van gebouwen te betrekken middels de vertaling van hun wensen in een file-to-factory proces. Dit 'open design' principe vernieuwt de interactie tussen opdrachtgever, architect, financier, eigenaar en gebruiker. Het onderzoek moet leiden tot een nieuw bouwparadigma als alternatief voor de gebruikelijke wijze waarop een gebouw of wijk tot stand komt.

De actuele realiteit van het fenomeen krimp vormt de aanleiding voor het onderzoek 'Krimp: naar een nieuw perspectief met bestaande stromen' van Zineb Seghrouchni, Chris Collaris en Anne Seghers. Uitgangspunt van het onderzoek is een realistische bottom-up benadering van de krimpproblematiek die gedragen wordt door burgers en bewoners. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een script waarin door krimp beïnvloede factoren zoals energie of economie, worden verbonden met participerende consumenten om het bewustzijn te activeren en betrokkenheid van bewoners bij de veranderingen te stimuleren.

In het voorstel 'Open Source City' van Rick ten Doeschate, Mark van der Net en Gerjan Streng stellen zij dat digitalisering de oplossingscapaciteit van de creatieve samenleving voedt en informatie en software voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Het onderzoek spitst zich toe op het oplossend vermogen dat besloten zit in digitale data. Door open data, GIS–technieken, infographics en interactieve simulaties in te zetten om ruimtelijke patronen te analyseren worden innovatieve ruimtelijke scenario's voor herstructureringswijken 'ontdekt'. Het resultaat is een groeiend overzicht van ruimtelijke patronen dat op een online platform wordt gepubliceerd, beheerd en uitgebreid.

De drie geselecteerde teams ontvangen elk een bedrag van € 18.000. De voorstellen worden de komende maanden verder ontwikkeld, met ondersteuning van het NAi en het SfA. Door te bouwen aan allianties voor het vervolgtraject worden bovendien de eerste stappen gezet om tot realisatie van de voorstellen te komen. Begin 2013 zullen de teams hun onderzoek en de concrete resultaten presenteren.

Volg de ontwikkeling van de voorstellen op: www.nai.nl/studio
Tevens bent u van harte uitgenodigd om de eindpresentatie van de huidige teams in de Studio for Unsolicited Architecture op 11 september in het NAi bij te wonen. Kijk voor het volledige programma op www.nai.nl/studio. Inschrijven voor deze avond kan via: www.nai.nl/inschrijven